Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Поиск по результатам голосований члена Рийгикогу

Выберите в раскрывающемся меню имя члена Рийгикогу и нажмите на кнопку "Поиск".

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Голосования: Тынис Мёлдер

Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
11.05.2020 / 18:37
ПротивПротив
Второе чтение прервано Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
11.05.2020 / 18:18
ПротивПротив
1. предложение о поправках Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
13.05.2020 / 14:01
На местеНа месте
Контроль присутствия
13.05.2020 / 15:03
ПротивПротив
1. предложение о поправках Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
13.05.2020 / 14:09
ЗаЗа
Окончательное голосование Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus
20.05.2020 / 14:16
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus
20.05.2020 / 14:04
На местеНа месте
Контроль присутствия
21.05.2020 / 11:45
ПротивПротив
Второе чтение прервано Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks)
22.01.2020 / 14:14
На местеНа месте
Контроль присутствия
25.02.2020 / 10:01
На местеНа месте
Контроль присутствия
13.02.2020 / 10:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
23.03.2020 / 15:03
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
13.01.2020 / 15:07
На местеНа месте
Контроль присутствия
13.01.2020 / 15:22
ЗаЗа
Утверждение повестки дня
14.01.2020 / 10:01
На местеНа месте
Контроль присутствия
14.01.2020 / 10:31
ПротивПротив
Второе чтение прервано Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
15.01.2020 / 12:01
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
15.01.2020 / 14:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
15.01.2020 / 16:52
Не голосовалНе голосовал
24. предложение о поправках Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (tulirelvadirektiivi ülevõtmine)
16.01.2020 / 10:01
На местеНа месте
Контроль присутствия
Обратная связь