Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Поиск по результатам голосований члена Рийгикогу

Выберите в раскрывающемся меню имя члена Рийгикогу и нажмите на кнопку "Поиск".

Otsi Riigikogu liikme nimi järgi

Голосования: Кейт Пентус-Розиманнус

Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
04.12.2019 / 14:57
ЗаЗа
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine"
04.12.2019 / 14:52
ЗаЗа
Окончательное голосование Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:46
ЗаЗа
Окончательное голосование Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:41
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus
04.12.2019 / 14:36
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:07
ЗаЗа
Окончательное голосование Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:06
ЗаЗа
Окончательное голосование Käibemaksuseaduse muutmise seadus
04.12.2019 / 14:05
ЗаЗа
Окончательное голосование Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
04.12.2019 / 14:03
ЗаЗа
Окончательное голосование Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine)
04.12.2019 / 14:00
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
04.12.2019 / 12:01
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
03.12.2019 / 12:29
ОтсутствуетОтсутствует
Продление рабочего времени
03.12.2019 / 10:07
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
03.12.2019 / 10:04
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
02.12.2019 / 18:56
ЗаЗа
Отклонение Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)
02.12.2019 / 15:04
ЗаЗа
Утверждение повестки дня
02.12.2019 / 15:03
На местеНа месте
Контроль присутствия
21.11.2019 / 10:04
На местеНа месте
Контроль присутствия
20.11.2019 / 14:38
ЗаЗа
Окончательное голосование Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus
20.11.2019 / 14:14
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus
Обратная связь