Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK SWD(2018) 195; SWD(2018) 196; COM(2018) 302
Dokumendi viit: 1-2/18-316/4
Dokumendi loomise kuupäev: 17.09.2018
Название: Põhiseaduskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Arvamus Открытый
1-2-18-316-4_-_Põhiseaduskomisjoni_arvamus_-_Eesti_seisukohad_Euroopa_Liidu_viisainfosüsteemi_muudatusi_käsitleva_algatuse_kohta_-_COM(2018)_302.bdoc Открытый
Обратная связь