Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Eesti seisukohad piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta COM(2018) 631; COM(2018) 633; COM(2018) 634
Dokumendi viit: 1-2/18-806/1
Dokumendi loomise kuupäev: 15.11.2018
Название: Eesti seisukohad piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Конституционная комиссия, Правовая комиссия
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 COM(2018) 631, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010 COM(2018) 633, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud) COM(2018) 634
Seotud dokumendid: Riigikogu juhatuse 2018. aasta 16. novembri otsuse nr 219 „Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine“ punkti 2 muutmine, Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta, Seisukoha andmine: Piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõud (COM(2018) 631, 633, 634)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad Открытый
Eesti seisukohad bdoc Открытый
Lisa 2 Открытый
Lisa 1 Открытый
Lisa 5 Открытый
Lisa 4 Открытый
Lisa 6 Открытый
Lisa 3 Открытый
EL asjade komisjoni seisukoht (Piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõud) Открытый
Обратная связь