Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA NÄHAKSE ETTE TEHISINTELLEKTI KÄSITLEVAD ÜHTLUSTATUD ÕIGUSNORMID (TEHISINTELLEKTI KÄSITLEV ÕIGUSAKT) JA MUUDETAKSE TEATAVAID LIIDU ÕIGUSAKTE- SEC(2021) 167, SWD(2021) 84, SWD(2021) 85, COM(2021) 206
Dokumendi viit: 1-2/21-236/6
Dokumendi loomise kuupäev: 07.10.2021
Название: Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta - COM(2021) 206
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta - COM(2021) 206
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Lisa_1_-_kaasamise_tabel.pdf Открытый
Sissetulev kiri Открытый
Euroopa_parlamendi_ja_nõukogu_määrus_tehisintellekti_käsitleva_õigusakti_kohta_.pdf Открытый
Lisad_tehisintellekti_puudutava_määruse_juurde.pdf Открытый
Sissetulev kiri asice Открытый
Seletuskiri_AI_määrus.pdf Открытый
Обратная связь