Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta ja tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1074/1999
Dokumendi viit: 2.1-11/582/2
Dokumendi loomise kuupäev: 27.02.2013
Название: ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 - Nõukogu poolt vastu võetud 25. veebruaril 2013
Liik: Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Saatja: Euroopa Liidu Nõukogu
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
ST17427-RE01 ET12.pdf Открытый
ST17427-RE01 EN12.pdf Открытый
Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073-1999 of t.txt Открытый
ST17427-RE01AD01.EN12.DOC Открытый
ST17427-RE01AD01.EN12.PDF Открытый
Обратная связь