Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241
Dokumendi viit: 1-2/18-531/1
Dokumendi loomise kuupäev: 22.06.2018
Название: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Правовая комиссия
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 141; SWD(2018) 142; COM(2018) 239, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega SWD(2018) 141; SWD(2018) 142; COM(2018) 241
Seotud dokumendid: Ühinguõiguse paketi eelnõude menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Ühinguõiguse pakett (COM(2018) 239, 241)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad bdoc Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
ühingute piiriülese mobiilsuse direktiiv.pdf Открытый
EL asjade komisjoni seisukoht (Ühinguõiguse pakett) Открытый
digitaalsete lahenduste direktiiv.pdf Открытый
Обратная связь