Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Komisjoni istung
Dokumendi loomise kuupäev: 20.04.2011
Название: Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas (COM(2011)79).
Kutsutud isikud: Justiitsministeeriumi justiitshaldus-poliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunik Kadri-Catre Kasak, referent Margit Kapp
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumist puudutavaid muudatusi Euroopa Liidu direktiivides, eelnõu suhtes
Обратная связь