Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12
Dokumendi viit: 1-2/12-36/3
Dokumendi loomise kuupäev: 10.04.2012
Название: Põhiseaduskomisjoni arvamus
Seotud dokumendid: Kutse kohtumisele andmekaitsedirektiivi muutmiseks
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
PSK arvamus Открытый
Обратная связь