Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega {SEK(2011) 918 lõplik} {SEK(2011) 919 lõplik}
Dokumendi viit: 2.1-11/998
Dokumendi loomise kuupäev: 09.09.2011
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega, eelnõu suhtes
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Vabariigi Valitsus, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega, eelnõu suhtes (2.1-11/998), arvamuse andmine ELAK-le, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega; Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb direktiivi 1999/32 rakendamist ja teatavate vedelkütuste kasutamisest tuleneva heite vähendamist (COM(2011)439, 441)., Vabariigi Valitsus, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega, eelnõu suhtes (2.1-11/998)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
RK_11-01564-3 Для внутриведомственного использования AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist
Обратная связь