Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Teatis - COVER NOTE From: Secretary-General of the European Commission, signed by Ms Martine DEPREZ, Director Subject: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU (11048/20 - COM(2020) 591 final) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Retail Payments Strategy for the EU - COM (2020) 592 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (11053/20 - COM(2020) 593 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (11055/20 - COM(2020) 594 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/ (11051/20 - COM (2020) 595 final) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (11052/20 - COM(2020) 596 final)13462/21 RGP/vc 1 ECOMP.1.B EN/IT Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 591, COM (2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM (2020) 595, COM(2020) 596
Dokumendi viit: 1-2/21-840/1
Dokumendi loomise kuupäev: 08.12.2021
Название: Teatis - COVER NOTE From: Secretary-General of the European Commission, signed by Ms Martine DEPREZ, Director Subject:  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU (11048/20 - COM(2020) 591 final)  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Retail Payments Strategy for the EU - COM (2020) 592 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (11053/20 - COM(2020) 593 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (11055/20 - COM(2020) 594 final) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/ (11051/20 - COM (2020) 595 final) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (11052/20 - COM(2020) 596 final)13462/21 RGP/vc 1 ECOMP.1.B EN/IT Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 591, COM (2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM (2020) 595, COM(2020) 596
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Liidu Nõukogu
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 SEC(2020) 309, SWD(2020) 203, SWD(2020) 204, COM(2020) 596, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb krüptovaraturge ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2020) 306; SWD(2020) 380; SWD(2020) 381; COM(2020) 593, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorra kohta (EMPs kohaldatav tekst)- SEC(2020) 308; SWD(2020) 201; SWD(2020) 202; COM(2020) 594, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 909/2014 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2020) 307, SWD(2020) 198, SWD(2020) 199, COM(2020) 595, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi digirahanduse strateegia kohta - COM(2020) 591, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi jaemaksete strateegia kohta- COM(2020) 592
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Communication_from_the_Commission_to_the_European_Parliament__the_Council__the_European_Economic_and_Social_Committee_and_the_Committee_of_the_Regions_on_a_Digital_Finance_Strategy_for_the_EU_(11048-20_-_COM(2020)_591_final)_COMMUNICATION_FROM_THE_COMMISS.txt Открытый
ST13462.XX21.DOCX Открытый
ST13462.XX21.PDF Открытый
Обратная связь