Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Toimik: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE JA EURORÜHMALE Euroopa poolaasta 2019: struktuurireformide elluviimisel ning makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamisel ja korrigeerimisel tehtud edusammude hindamine ning määruse (EL) nr 1176/2011 kohaste põhjalike analüüside tulemused SWD(2019) 1000 à 1027, COM(2019) 150
Dokumendi viit: 1-2/19-110/2
Dokumendi loomise kuupäev: 01.03.2019
Название: Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Denmark 2019 - SWD(2019) 1003, COM(2019) 150 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Komisjon
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
34_EN_autre_document_travail_service_part1_v5 (2).pdf Открытый
Обратная связь