Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Поиск по законопроектам

Поиск можно вести только на эстонском языке; все законопроекты также доступны только на эстонском. Введите название или номер законопроекта и нажмите на кнопку "Поиск". Если хотите задать дополнительные параметры поиска, пройдите по ссылке "расширенный поиск по законопроектам" или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
757 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 16.11.2018
756 Keeleseaduse muutmise seadus 16.11.2018
654 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 16.11.2018
718 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
648 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 16.11.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 16.11.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 16.11.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 16.11.2018
734 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 16.11.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 16.11.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 16.11.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 16.11.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 16.11.2018
697 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 16.11.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 16.11.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 16.11.2018
755 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.11.2018
696 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 16.11.2018

Первое чтение

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
682 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks" 15.11.2018
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 15.11.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
751 Riigikogu otsus "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" 15.11.2018
750 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
745 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 14.11.2018
748 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" 13.11.2018
747 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 13.11.2018
743 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismismissioonil Afganistanis" 13.11.2018
739 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 13.11.2018
740 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 13.11.2018
741 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" 13.11.2018
746 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 12.11.2018
742 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 12.11.2018
738 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" 12.11.2018
735 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.11.2018

Второе чтение

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 16.11.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 16.11.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 16.11.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 16.11.2018
734 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 16.11.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 16.11.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 16.11.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 16.11.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 16.11.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 16.11.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 16.11.2018
696 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 16.11.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 16.11.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
660 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
684 Muinsuskaitseseadus 15.11.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 15.11.2018
714 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 15.11.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 15.11.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 15.11.2018

Принят

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
649 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 16.11.2018
670 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 15.11.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 15.11.2018
732 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine" 15.11.2018
188 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seadus 14.11.2018
187 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 14.11.2018
186 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.11.2018
185 Riigikogu otsus "Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi Vahel sõlmitava konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine" 14.11.2018
183 Täitemenetluse seadustiku muutmise seadus 14.11.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 14.11.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 14.11.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 14.11.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 14.11.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 14.11.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 14.11.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 14.11.2018
182 Liiklusseaduse muutmise seadus 13.11.2018
181 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 13.11.2018
180 Töölepingu seaduse muutmise seadus 13.11.2018
179 Riigikogu avaldus "Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele" 13.11.2018
177 Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seadus 13.11.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 12.11.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 12.11.2018
690 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.11.2018
Обратная связь