Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 02.04.2020
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрей Коробейник
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu välja töötamine on tingitud väljakuulutatud eriolukorrast ning eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemidest, eelkõige eriolukorra ajal rakendatavate erisuste kehtestamise võimatusest kehtiva õiguse alusel. Eriolukorra ajal võib olla keeruline tagada kõigi tavapäraste menetluste kulg ja teenuste pakkumine, kuna asutustel on vaja tegeleda eelkõige eriolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmisega. Selleks, et vajaduse korral oleks võimalik teha erisusi, nähakse seadustes ette muudatused, et eriolukorra ajal oleks võimalik vajadusel näiteks menetluste kulgu pikendada või peatada. Eelnõuga muudetakse abipolitseiniku seadust, autoveoseadust, elektroonilise side seadust, erakorralise seisukorra seadust, hädaolukorra seadust, Kaitseliidu seadust, kemikaaliseadust, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, korrakaitseseadust, kriminaalmenetluse seadustikku, liiklusseadust, looduskaitseseadust, lõhkematerjaliseadust, maakatastriseadust, meresõiduohutuse seadust, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, ohvriabi seadust, pankrotiseadust, perehüvitiste seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, raudteeseadust, ravimiseadust, relvaseadust, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust, tagatisfondi seadust, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust, tööturuteenuste ja -toetuste seadust, vangistusseadust, veeseadust, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust, välismaalaste seadust, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust ning väärteomenetluse seadustikku.

Tексты

170 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.05.2020 Опубликован в Riigi Teataja
04.05.2020 Провозглашен
20.04.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.04.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2020 15:00
Постановление: Vastuvõetud
15.04.2020 Komisjoni istung kolmapäev, 15.04.2020 kell 08.40
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.04.2020 15:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll asice

Protokoll

13.04.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 13.04.2020 kell 11.00

Protokoll

Protokoll asice

07.04.2020 Komisjoni istung teisipäev, 7.04.2020 kell 14.00

Protokoll asice

PÕSK protokoll

Второе чтение
15.04.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2020 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
14.04.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2020 10:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
09.04.2020 Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 16.05
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.04.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.04.2020 kell 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll

Protokoll asice

Первое чтение
09.04.2020 Komisjoni istung neljapäev, 9.04.2020 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии Komisjoni esimees Jaanus Karilaid tegi ettepaneku kutsuda kokku õiguskomisjoni erakorralise istung, et jätkata eelnõu 170 arutelu. Erakorralise istungi toimumisaeg on 09.04.2020 kell 16.05

Protokoll

Protokoll asice

06.04.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2020 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
03.04.2020 Komisjoni istung reede, 3.04.2020 kell 12.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.04.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 08.04.2020 10:00
Постановление: Назначить докладчиком Andrei Korobeinik

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
02.04.2020 Принят в производство
02.04.2020 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 21.04.2020

  J. T. arvamus arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

  Arvamus

 • 15.04.2020

  Pharma Group OÜ arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

 • 13.04.2020

  Eesti Inimõiguste Keskuse ja Eesti Pagulasabi arvamus abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu 170 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool