Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.05.2016
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Sven Mikser
Ответственный служащий: Katre Tubro

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab välisteenistuse seadust seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesande täitmisega 2018. aasta esimesel poolaastal. Muudatuste eesmärk on lihtsustada ELi eesistumisega seotud personalimääramisi ning vähendada sellega seotud töökoormust, võimaldada teenistujate sujuvat ning operatiivset lähetamist ELi eesistumisega seotud ametikohtadele ja muuta kehtivat regulatsiooni selgemaks. Kehtiv seadus ei võimalda praegu ELi Nõukogu eesistumisega seotud paindlikkust ja suurenenud koormuse tingimustes operatiivset lähetustega seotud dokumentide menetlemist. Eelnõuga võimaldatakse edaspidi ka Riigikantseleil lähetada erialadiplomaate välisteenistuse seaduse alusel. Muudatus on seotud EL eesistumise ülesannete täitmisega, mille tõttu suureneb Riigikantseleist lähetatavate ametnike hulk. Eelnõuga luuakse võimalus võtta erialadiplomaate välisteenistusse ka siis, kui nad võõrkeeltest oskavad ainult inglise keelt. Seni on nõutav kahe võõrkeele oskus, millest üks on inglise või prantsuse keel. Erialadiplomaat on oma valdkonna spetsialist, kelle puhul on kõige olulisemad tema erialased teadmised. Muudatus on vajalik, sest kahe võõrkeele oskuse nõue on takistuseks pädeva spetsialisti lähetamisel erialadiplomaadina.

Tексты

241 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
08.11.2016 Опубликован в Riigi Teataja
01.11.2016 Провозглашен
27.10.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
26.10.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
19.10.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
17.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2016 11:00
Постановление: Утвердить eelnõu 241 SE tekstid (eelnõu uus tekst, muudatusettepanekute tabel ja seletuskiri)
26.10.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту ja eelnõu seadusena vastu võtta

Протокол

Протокол

10.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Toetada sisuliselt esimest muudatusettepanekut, millega luuakse õiguslik alus Riigikogu Kantselei esindaja ametikohale Euroopa Parlamendi juures
Постановление: Eelnõu uus tekst, muudatusettepanekute tabel ja seletuskiri valmistatakse väliskomisjoni 17. oktoobri istungiks

Протокол

Протокол

Первое чтение
14.09.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
30.08.2016 Komisjoni istung teisipäev, 30.08.2016 09:30
Постановление: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 28.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 05.10.2016 16:00

Протокол

Протокол

14.06.2016 Komisjoni istung teisipäev, 14.06.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 28.09.2016 17:15
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni esimees Sven Mikser

Протокол

Протокол

Протокол

Инициирование
17.05.2016 Принят в производство
16.05.2016 Инициирован

Мнения

  • 19.09.2016

    EL asjade komisjoni arvamus välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 241 SE kohta

Обратная связь