Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 11.09.2017
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Уно Каскпейт
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehtavad muudatused puudutavad eelkõige erinevate lubade menetlust ja laskekõlbmatute relvade regulatsiooni. Relvaseadusesse lisatakse nõudeid, mis kindlustavad selle, et relva omanikeks on õiguskuulekad ja usaldusväärsed inimesed. Edaspidi peab relvaloa taotleja põhjendama vajadust relva omamiseks ning politsei- ja piirivalveametil (PPA) on õigus loa andmisest keelduda, kui relva vajalikkus ei ole piisavalt põhjendatud. Relvaloa andmisest on võimalik keelduda ka inimestele, keda on korduvalt karistatud süüteo toimepanemise eest. Relvaloa andmisest võib keelduda või see kehtetuks tunnistada, kui on kahtlus, et relva omanik on ohuks riigi julgeolekule. Kui tulirelv on soetatud turvalisuse tagamiseks, peavad relva omanikud relvaloa aegumisel uuesti läbima tulirelva käsitsemise katse. Tulevikus tuleb ka laskekõlbmatud tulirelvad PPAs registreerida. Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalasele kehtivad relvaloa taotlemisel samad tingimused Eesti kodanikega. Eksam tuleb välismaalasel sooritada ka siis kui talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis. Relvaeksam tehakse eesti keeles või eesti keele mittevaldamisel tõlgi abil muus keeles. Ilma tõlgi abita tuleb aga sooritada tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse. See tagab, et iga relvaomanik saab aru eestikeelsetest relva käsitsemisega seotud käsklustest, mis tagab nii tema enda kui teiste inimeste ohutuse

Tексты

494 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
09.03.2018 Опубликован в Riigi Teataja
01.03.2018 Провозглашен
16.02.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.02.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
08.02.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 8.02.2018 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
05.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 14.02.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK 05.02.18 istungi protokoll.pdf

Protokoll.bdoc

23.01.2018 Komisjoni istung teisipäev, 23.01.2018 11:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

ÕIGK 23.01.2018 istungi protokoll nr 156

img-222131000-0001.pdf

Protokoll.bdoc

Первое чтение
22.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll.bdoc

img-222131012-0001.pdf

ÕIGK 22.01.18 istungi protokoll .pdf

15.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 15.01.2018 11:15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

ÕIGK 15.01.18 istungi protokoll .pdf

Protokoll.bdoc

07.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2017 12:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll.bdoc

ÕIGK 07.11.17 istungi protokoll.pdf

27.09.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
25.09.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 11:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

img-222130446-0001.pdf

Protokoll.bdoc

ÕIGK 25.09.17 istungi protokoll .docx

18.09.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.09.2017 11:15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 27.09.2017 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Uno Kaskpeit
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 18.10.2017 16:00
Постановление: Внести предложение об отклонении

Protokoll.bdoc

ÕIGK 18.09.17 istungi protokoll.pdf

Инициирование
12.09.2017 Принят в производство
11.09.2017 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas