Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 16.05.2016
Ведущая комиссия: Väliskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Andres Herkel
Ответственный служащий: Ivar Mölder

Eelnõu algteksti tutvustus

Lepingu eesmärk on tihendada Eesti ja Gruusia majanduskoostööd ja soodustada erakapitali liikumist ning lepingupoolte majanduslikku arengut. Samuti soovitakse luua soodne investeerimiskeskkond, tagada mõlema riigi investorite võrdne kohtlemine ja kehtestada enamsoodustusrežiim, mille kohaselt lepingupool ei kohtle teise poole investori investeeringuid ja tulu vähem soodsalt kui mis tahes kolmanda riigi investori investeeringuid ja tulu. Lepingus määratakse investeerimisega seotud tingimused nagu maksete vaba ülekandmine, investeeringute sundvõõrandamine ja selle eest tasutav hüvitis jm ning luuakse lepingust tulenevate vaidluste lahendamise kord. Põhiline lepingu muutmise protokolli sõlmimise vajadus tulenes Euroopa Kohtu 2009. aasta otsusest, mille kohaselt peab liikmesriik kolmandate riikidega sõlmitavates investeeringute kaitse lepingutes rõhutama Euroopa Liidu pädevust piirata teatavatel juhtudel rahaülekandeid ELi välistesse riikidesse. Leping kui ka protokoll tuleb ratifitseerida Riigikogus. Gruusia on lepingu ja protokolli juba ratifitseerinud. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Tексты

242 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.11.2016 Опубликован в Riigi Teataja
01.11.2016 Провозглашен
19.10.2016 Направлен президенту республики
Второе чтение
19.10.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
10.10.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
14.09.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
30.08.2016 Komisjoni istung teisipäev, 30.08.2016 09:30
Постановление: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 28.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 05.10.2016 16:00

Протокол

Протокол

31.05.2016 Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.09.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 16.09.2016 16:00
Постановление: Назначить докладчиком väliskomisjoni liige Andres Herkel

Протокол

Протокол

Инициирование
17.05.2016 Принят в производство
16.05.2016 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Ивар Мёльдер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Mehaanikainsener ( - 1986)
  • Учебное заведение
    Tallinna Polütehniline Instituut