Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 03.05.2021
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сирет Котка
Ответственный служащий: Tiina Runthal

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsiooni vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel. Eesmärk on, et palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget. Enne kokkuleppe sõlmimist on kohustus avalikult informeerida ning kaasata kõiki töötajaid ja tööandjaid, kelle suhtes tingimusi laiendada soovitakse. Kehtiva korra peamiseks probleemiks on laiendamise eeltingimuste ja kohaldamiskriteeriumite puudumine, millest tulenevalt on võimalik väikesel grupil kokku leppida kohustuste laiendamises kogu sektorile. Sellega kaasneb ebaproportsionaalne piirang ettevõtlusvabadusele. Eelnõuga muudetakse ka ametiühingute seadust ja töötajate usaldusisiku seadust, täpsustatakse tööandja kohustust anda tööajast vaba aega usaldusisiku tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ka siis kui usaldusisikuid on rohkem kui üks. Lisaks muudetakse töölepingu seadust, suurendatakse töösuhte ülesütlemise tühisuse korral makstavat hüvitist olukorras, kus töösuhe on ilma seadusest tuleneva aluseta üles öeldud raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega või töötajate esindajast töötajaga. Samuti muudetakse avaliku teenistuse seadust, suurendatakse teenistussuhte ülesütlemise tühisuse korral makstavat hüvitis olukorras, mil teenistussuhe öeldakse ilma seadusest tuleneva aluseta üles raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega, alla seitsmeaastast last kasvatava või ametnike esindajast ametnikuga. Veel tehakse tehnilisi muudatusi nii kollektiivlepingu seaduses kui Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses, millega ei kaasne muudatusi senises praktikas. Eelnõu teise lugemisega lisandusid tööturuteenuste- ja toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse ajutised muudatused, mille eesmärk on abistada registreeritud töötuid, makstes täiendavat ühekordset töötutoetust või töötuskindlustushüvitist 60 päeva, kui töötutoetuse maksmise ajavahemiku või töötuskindlustushüvitise perioodi lõppemise kuul on täidetud järgmised tingimused: 1) registreeritud töötuse määr üle-eelmisel kalendrikuul oli kõrgem kui 8,5%; 2) töötuskindlustushüvitise periood lõpeb ajavahemikul 2021. aasta 1. september kuni 2022. aasta 28. veebruar.

Tексты

383 UA Ход производства по проекту

Вступление в силу
12.11.2021 Опубликован в Riigi Teataja
08.11.2021 Провозглашен
29.10.2021 Направлен президенту республики
Повторное обсуждение
27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
25.10.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 25.10.2021 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
21.10.2021 Komisjoni istung neljapäev, 21.10.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.10.2021 15:00
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 27.10.2021 14:00
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitused kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks.
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Protokoll

Protokoll asice

19.10.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.10.2021 10:00
Постановление: Teistkordne menetlemine
12.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 12.10.2021 kell 14.00
Постановление: Не поддерживать Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Постановление: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev

Volikiri

Protokoll.asice

Protokoll

11.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.10.2021 10:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Siret Kotka
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 21.10.2021 10:00
Постановление: Не поддерживать Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastu võtmist

Protokoll.asice

Protokoll

Вступление в силу
28.09.2021 Повторное обсуждение
14.09.2021 Направлен президенту республики
Третье чтение
30.08.2021 Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 30.08.2021
Постановление: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll asice

Asendusliige

Protokoll

25.08.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.09.2021 15:00
Постановление: Vastuvõetud
17.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 17.06.2021 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll asice

Protokoll

Второе чтение
17.06.2021 Направлено на третье чтение
14.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 14.06.2021 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Lisa 1

Protokoll

Protokoll asice

07.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa2(kol_pöördumine)

Lisa1(SoM)

03.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания teiseks lugemiseks 09.06.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.06.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
31.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll.asice

25.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 25.05.2021 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa1(T.Kiik)

19.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.05.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 26.05.2021 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Siret Kotka

Lisa1(383SE_T.Kiik)

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
04.05.2021 Принят в производство
03.05.2021 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 03.11.2021

  SOTK vastuskiri Kalle Kulboki arvamusele kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 20.10.2021

  Kalle Kulboki arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 26.05.2021

  Kaubandus-Tööstuskoja arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • 26.05.2021

  Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni arvamus kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Тийна Рунтхал

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2010)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool