Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.09.2019
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Михаил Корб
Ответственный служащий: Henrik Mägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette kiita heaks ühinemise kokkuleppe muutmise kokkulepe, et pikendada Eesti ESA liikmelisuse üleminekuperioodi ja võimaldada ESA-l suurema summa eraldamist Eestile suunatud projektidele. Eesti sai Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliikme staatuse 1. septembril 2015. Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelisele Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitlevale kokkuleppele on Eestile kui uuele ESA liikmele ette nähtud kuus aastat uue liikmesriigi staatust ja osalemine ainult Eestile suunatud „Tööstusinitsiatiivi“ meetmes, mille suurus on 500 000 eurot aastas. 2018. aastal jõudis ESA järeldusele, et uue liikmesriigi staatus peaks kestma kuue aasta asemel üheksa aastat ja suunatud eraldise minimaalne suurus peaks ESA hinnangul olema 750 000 eurot aastas. Nimetatud eraldise suurus on määratud ESA uue liikmesriigi meetmes ehk ei mõjuta Eesti ESA liikmemaksu ega too täiendavaid kohustusi. Eesti saab järgnevaks kuueks aastaks paremad tingimused kui algselt kokkulepitud.

Tексты

49 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
02.11.2019 Опубликован в Riigi Teataja
01.11.2019 Провозглашен
24.10.2019 Направлен президенту республики
Второе чтение
23.10.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.10.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
21.10.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Õiend 21.10.2019 protokolli juurde.pdf

Elektrilevi slaidid.pptx

MAJK protokoll nr 19 21.10.2019.pdf

MAJK_protokoll_nr_19_21.10.2019.asice

MAJK_protokoll_nr_19_21.10.2019 (1).asice

15.10.2019 Komisjoni istung teisipäev, 15.10.2019 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.10.2019 14:00

MAJK protokoll 15.10.2019.pdf

MAJK_protokoll_15.10.2019.asice

Lisa 1.pdf

Õiend 15.10.2019 protokolli juurde.pdf

MAJK_protokoll_15.10.2019 (1).asice

Первое чтение
09.10.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.10.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.10.2019 14:00
Постановление: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 5 tööpäeva
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

MAJK_protokoll_nr_14_23.09.2019.asice

Välispoliitika arengukava 2030 slaidid.pptx

MAJK protokoll nr 14 23.09.2019.pdf

Инициирование
16.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10
Постановление: Назначить докладчиком Mihhail Korb

MAJK_protokoll_16.09.2019.asice

MAJK protokoll 16.09.2019.pdf

10.09.2019 Принят в производство
09.09.2019 Инициирован
Обратная связь