Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.03.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Erki Savisaar
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudatustega võimaldatakse tarnijatel täita 2020. aasta igakuist kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust paindlikult – poolaasta kaupa. Samuti täiendatakse atmosfääriõhu kaitse seadust selliselt, et pärast 2020. aastat tuleb tarnijal eelnimetatud kohustuse täitmist jätkata aastapõhiselt. Lisaks muudetakse tarnija mõistet, et muuta raporteerimiskohuslaseks ka ettevõtted, kes teevad kättesaadavaks transpordis kasutatavat elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku. Edaspidi peetakse tarnijaks isikut, kellel on majandustegevuse registrisse kantud märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks, kütuse impordi tegevusluba omavat isikut ning juriidilisi isikuid, kes teevad kättesaadavaks maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väike-laevades, kui need ei ole merel, kasutatavat elektrienergiat, gaaskütust või vesinikku. Peale selle antakse kütuseseire andmekogu parema toimimise eesmärgil Keskkonnaministeeriumi vastutava töötleja ülesanded Keskkonnaagentuurile, kes on andmete töötleja ja koguja ning täpsustatakse andmekogusse kantavate andmete nimistut. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust muudetakse, et tagada õigusselgus põlev-kivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. Lisaks täiendatakse seadust uue kombineeritud nomenklatuuri koodiga, mida edaspidi hakatakse kasutama Eesti õlitööstuse peamiste õlitoodete määramisel. Nimetatud muudatus on tingitud uue aromaatsete ühendite määramise laboratoorse meetodi kasutuselevõtust.

Tексты

159 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
03.06.2020 Опубликован в Riigi Teataja
28.05.2020 Провозглашен
20.05.2020 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 4.05.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 20.05.2020 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll asice

Protokoll

Первое чтение
13.04.2020 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.04.2020 15:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.03.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 16.03.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.04.2020 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
10.03.2020 Принят в производство
09.03.2020 Инициирован

Мнения

 • 15.04.2020

  MTÜ Eesti Õliühingu arvamus atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 159 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool