Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 03.05.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристен Михал
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi taastuvenergia direktiiv, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui ka suurtootjate ja -tarbijate tasandil. Direktiiv peab Eesti õigusesse olema üle võetud hiljemalt 30. juuniks. Taastuvenergia direktiivi ülevõtmisega tehtavad muudatused saab jagada sisu ja teemakäsitluste järgi kolmeks: riigi taastuvenergia eesmärgid ja nende arvutamise põhimõtted koos päritolutunnistuste temaatikaga; enda jaoks taastuvast energiaallikast toodetud energia tarbimise hoogustamine ja lihtsustamine, mille hulka kuuluvad planeeringud, haldus-ja loamenetlused; biokütuste säästlikkuse kriteeriumid.

Tексты

382 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
18.05.2022 Опубликован в Riigi Teataja
11.05.2022 Провозглашен
04.05.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
04.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Teise lugemise jätkamine
21.04.2022 Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.04.2022 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
18.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 18.04.2022 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 04.05.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

12.04.2022 Komisjoni istung teisipäev, 12.04.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.04.2022 10:00

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri asice

Второе чтение
06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Постановление: Второе чтение прервано
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 12.05
Постановление: Внести предложение о прерывании второго чтения
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок kodukorra järgsest tähtajast lühem tähtaeg seoses eelnõuga ülevõetava Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 tähtaja ületamisega ning vajadusest direktiivi sätted võimalikult kiiresti riigisisesesse õigusesse üle võtta, vältimaks mh rikkumismenetluse algatamist. Huvilistel on olnud ka võimalus eelnõu teiseks lugemiseks tehtud muudatustega tutvuda, lugemise dokumendid on avalikult kättesaadavad olnud alates 21. märtsist 2022. Seetõttu võiks muudatusettepanekute tähtaeg olla 5 tööpäeva 13.04.2022 17:15

Protokoll

Protokoll asice

23.03.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.03.2022 14:00
21.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.10

Lisa 1 (MKM-i esitlus)

Lisa 2 (Rahandusministeeriumi esitlus)

Protokoll asice

Protokoll

08.03.2022 Komisjoni istung teisipäev, 8.03.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.03.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 06.04.2022

Protokoll

Lisa 1 (382 SE)

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Первое чтение
11.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 11.01.2022 kell 14.10

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri asice

Lisa 1 (382 SE)

Protokoll

29.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.09.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 29.09.2021 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
11.06.2021 Komisjoni erakorraline istung reede, 11.06.2021
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания

Protokoll asice

Protokoll

31.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.06.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll asice

Lisa 1 (energiamajanduse slaidid)

Protokoll

17.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 11.50
Постановление: Назначить докладчиком Kristen Michal

Protokoll

Protokoll asice

04.05.2021 Принят в производство
03.05.2021 Инициирован

Предложения о поправках

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

 • 07.04.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 SE kohta

 • 07.04.2022

  Keskkonnaministeeriumi arvamus energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 SE kohta

 • 18.03.2022

  Rahandusministeeriumi arvamus energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool