Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 18.08.2015
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Андрес Метсоя
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) väljatöötamise tingisid Euroopa Liidu tasandil toimunud muudatused veekeskkonna ohtlike ainete käsitlemisel. Eelnõukohase seadusega täpsustatakse ohtlikke aineid käsitlevaid õigusakte, sh pinnaveekogumi keemilise seisundi definitsiooni, tunnistatakse kehtetuks sätted, mis reguleerivad ohtlike ainete nimistute 1 ja 2 kehtestamist, ja õigusakt, mis käsitleb ohtliku aine lubatava heite piirkoguseid tooraine- või toodanguühiku kohta. Eelnõukohase seadusega muudetakse veeseadusega antavaid volitusnorme, et keskkonnaministri määrusega võtta üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2013/39/EL, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega (edaspidi direktiiv 2013/39/EL).

Tексты

76 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.11.2015 Опубликован в Riigi Teataja
03.11.2015 Провозглашен
29.10.2015 Направлен президенту республики
Третье чтение
29.10.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 29.10.2015 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
28.10.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.10.2015 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
20.10.2015 Komisjoni istung teisipäev, 20.10.2015 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 28.10.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 29.10.2015 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Первое чтение
30.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
14.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.09.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 14.10.2015 16:00
Постановление: Назначить докладчиком keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja

Протокол

Протокол

Инициирование
18.08.2015 Принят в производство
18.08.2015 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool