Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.03.2018
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельмен Кютт
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette tasustatud hoolduspuhkuse täisealise sügava puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale. Tasustatud hoolduspuhkuse eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks, sh ka näiteks arsti juures käimiseks. Eelnõu kohaselt on töötajal õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks. Töötajal on puhkusele õigus, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps või lapselaps. Samuti, kui ta on abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud hooldaja. Seletuskirjas märgitakse, et puhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel. Hoolduspuhkuse taotlemisele, selle arvutamisele, maksmisele ja hüvitamisele kohaldatakse sarnaseid põhimõtteid tasustatud lapsepuhkuse taotlemise, arvutamise, maksmise ning hüvitamisega. Töötaja taotleb hoolduspuhkust tööandjalt. Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, kes peab hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitama taotluse sotsiaalkindlustusametile. Eelnõu menetlemise käigus viidi Sotsiaalkomisjoni ettepanekul eelnõusse sisse muudatused, mille eesmärk on analüüsida ja pakkuda välja võimalikud lahendused puhkuseõiguse laiendamiseks isikutele, kes teevad tööd füüsilise isikuna võlaõigusliku teenuseosutamise lepingu alusel või kes peavad sõltumatu ametiisikuna avalik õiguslikku ametit. Vastava analüüsi peab valitsus koostama 2020. aastaks. Samuti peab valitsus koostama 2020. aastaks analüüsi selgitamaks, milliste kriteeriumite alusel isikute hooldusvajadus tuvastatakse ning kuidas määratletakse hooldusvajadusega isikuid.

Tексты

596 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.06.2018 Опубликован в Riigi Teataja
19.06.2018 Провозглашен
06.06.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

4.06.2018 istungi protokoll

4.06.2018_istungi_protokoll.bdoc

Второе чтение
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Постановление: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid istungil toimunud arutelusid arvestades

28.05.2018 istungi protokoll

28.05.2018_istungi_protokoll.bdoc

17.05.2018 Komisjoni istung neljapäev, 17.05.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 06.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

17.05.2018 istungi protokoll

Первое чтение
15.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00

15.05.2018 istungi protokoll

15.05.2018 istungi protokoll

Lisa 1

03.05.2018 Komisjoni istung neljapäev, 3.05.2018 13:00

3.05.2018 istungi protokoll

17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 14:00

17.04.2018 istungi protokoll

21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 05.04.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni esimees Helmen Kütt

12.03.2018 istungi protokoll

12.03.2018_istungi_protokoll.bdoc

Инициирование
06.03.2018 Принят в производство
05.03.2018 Инициирован

Предложения о поправках

  • Tagsi võetud - Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni muudatusettepanekud töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 596 SE kohta IRL fr ME tagasi võtmine IRL fr ME_05042018.pdf

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool