Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 22.11.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Рихо Брейвель
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse autoveoseadus, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus jt seadused vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate direktiivide ja otsekohalduvate määrustega. Maanteepaketi eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi tingimused. Rahvusvahelisel tasulisel autoveol hõlmatakse ühenduse tegevusloa nõudega ka autod ja autorongid, mille lubatud täismass on 2500 kilogrammi kuni 3500 kilogrammi vahel. Muuhulgas on tegevusloa saamiseks vajalik koolituse läbinud veokorraldusjuhi olemasolu, kes vastutab vedaja juures korraldatavate autovedude eest. Direktiivi ülevõtmiseks on vajalik kehtestada rakendusnormid, millega laiendatakse autoveosektorile lähetatud töötajate direktiivi nõudeid. Seetõttu tuleb edaspidi autovedu teises riigis teostavale autojuhile maksta vähemalt lähetuse toimumise koha riigi töötasu alammäära suurust töötasu, seal hulgas ületunnitöötasu jm. Seda juhul, kui poolte kokkuleppel makstakse töötasu alammääras ning lähetuse toimumise koha töötasu alammäär on koduriigi töötasu alammäärast suurem.

Tексты

490 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
12.01.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.01.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
06.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 6.12.2021 kell 11.10
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Riho Breivel
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.01.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll

Lisa 1 (LennS tutvustus 2021)

Protokoll asice

Инициирование
23.11.2021 Принят в производство
22.11.2021 Инициирован

Мнения

 • 17.01.2022

  Kaasamiskiri autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 490 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool