Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 20.03.2017
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Сиим Кийслер
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi direktiivid, mis käsitlevad sõidukite tehnoülevaatust ja liiklusjärelevalve käigus tehtavat sõidukite tehnokontrolli. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 20. mai 2017. Eelnõu kohaselt võib edaspidi 30-60 päeva jooksul liikluses kasutada sõidukeid, millel on tehnoülevaatusel või liiklusjärelevalve käigus avastatud puuduseid, mis pole ohtlikud. Kehtiva seaduse kohaselt tohib sellise sõidukiga sõita ainult remondikohta, tehnonõuetele vastavuse kontrolli või tagasi parkimiskohta. Eelnõuga loobutakse Eesti väikesaartel kasutatavate sõidukite tehnoülevaatuse kohustusest. Hiiumaal, Muhus ja Saaremaal on tehnoülevaatus jätkuvalt kohustuslik. Kehtiva seaduse kohaselt peavad kõik liikluses kasutatavad sõidukid olenemata sellest, kus sõidukit kasutatakse, läbima ülevaatuse. Samas ei ole otstarbekas viia kontrolle läbi üksnes väikesaartel kasutatavatel sõidukitel, kus masina kasutusintensiivsus ning liiklustihedus on väga madal. Eelnõu näeb ette tuua tehnoülevaatuse eest võetava tasu piirmäära kehtestamine seadusest ministri määrusesse. Piirmäära kehtestamisel tuleb arvestada, et tehnonõuetele vastavuse kontrolliga tegelev äriühing suudaks katta osutatava teenusega seotud otsekulud, kapitalikulu ja proportsionaalse osa üldkuludest ning teeniks mõistlikku ärikasumit. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon

Tексты

406 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
04.07.2017 Опубликован в Riigi Teataja
22.06.2017 Провозглашен
14.06.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
14.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
31.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 31.05.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
29.05.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 29.05.2017 11:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
14.06.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

18.05.2017 Komisjoni istung neljapäev, 18.05.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.05.2017 14:00

Протокол

Первое чтение
10.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.05.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
17.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 17.04.2017 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 04.05.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 16.05.2017 17:00

Протокол

Протокол

Протокол

Инициирование
10.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Siim Kiisler

Протокол

21.03.2017 Принят в производство
20.03.2017 Инициирован

Мнения

 • 17.05.2017

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 406 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord