Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 12.10.2020
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Прийт Сибул
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga määratletakse seaduse tasandil töökeskkonna andmekogu eesmärk, kogutavad andmed ja andmete säilitustähtajad tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest. Uue nõudena nähakse eelnõus ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööinspektsioonile. Eelnõuga hõlmatakse seaduse kohaldamisalasse ka teenuse osutajad, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud, kellele kohaldatakse teatud seaduse sätteid. Näiteks kui asutuses või ettevõttes töötavad üheaegselt nii töötajad kui ka teenuse osutajad või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuse osutajad, on teenuse osutajal kohustus teavitada tööandjat või teist teenuse osutajat oma tegevusega seotud ohtudest. Niisamuti teavitab tööandja teenuse osutajat, kes töötab koos tema töötajatega, töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. Lisaks tuleneb eelnõust tööandja kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuse osutajatega. Eelnõuga suurendatakse tööandja vastutust töösuhte osapooltele kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eelnõu eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Tексты

257 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
02.12.2020 Komisjoni istung kolmapäev, 2.12.2020 kell 10.00
01.12.2020 Komisjoni istung teisipäev, 1.12.2020 kell 17.30
25.11.2020 Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 25.11.2020 kell 9.00
17.11.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.11.2020 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.11.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 9.11.2020 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.11.2020 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Priit Sibul

SOTK_protokoll_9.11.2020.asice

Protokoll.pdf

Lisa_2.msg

Lisa_3.msg

Lisa_1.pdf

Инициирование
13.10.2020 Принят в производство
12.10.2020 Инициирован

Мнения

 • 24.11.2020

  Riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku esitamine

 • 23.11.2020

  Sotsiaalministeeriumi arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE kohta

 • 19.11.2020

  Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 257 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool