Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Sotsiaalkomisjon
Инициирован: 07.06.2017
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Марис Лаури
Ответственный служащий: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu sätestab äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise tingimused. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseaduse vastavate paragrahvidega. Eelnõu sätestab äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvelevõtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse eelnõuga ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvelevõtmise tingimusi.

Tексты

479 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
28.12.2017 Опубликован в Riigi Teataja
28.12.2017 Опубликован в Riigi Teataja
15.12.2017 Провозглашен
07.12.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
06.12.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Протокол

Протокол

Протокол

Второе чтение
23.11.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.11.2017 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 kell 14.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Протокол

Протокол

14.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2017 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 06.12.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Первое чтение
16.11.2017 Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2017 kell 13.00

Протокол

07.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2017 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

26.10.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.10.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
19.10.2017 Komisjoni istung neljapäev, 19.10.2017 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 26.10.2017 10:00
Постановление: Esitada eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 09.11.2017 17:15
Постановление: Kiita heaks eelnõu esimese lugemise tekst muudetud kujul ja seletuskiri

Протокол

Инициирование
16.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 16.10.2017 kell 12.00
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Maris Lauri

Протокол

Протокол

09.06.2017 Принят в производство
07.06.2017 Инициирован

Мнения

Обратная связь