Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 27.09.2017
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab hariduslike erivajadustega õpilastele õppe korraldamisega seonduvat regulatsiooni. Eelnõu suurendab tugispetsialistide toetust, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust. Lisaks nähakse eelnõuga ette regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele. Eelnõu järgi on põhihariduse korraldamine haridusliku erivajadustega õpilaste ehk tuge vajavate õpilaste osas, kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Kuigi ka senini on lähtutud kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt peaksid tuge vajavad õpilased üldjuhul õppima elukohajärgses koolis ja ühtse põhikooli riikliku õppekava järgi, siis kehtiva õiguse järgi on riigil kohustus asutada ja pidada koole raskema haridusliku erivajadustega õpilastele. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist leppides kohaliku omavalitsuse üksustega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises. Eelnõu järgi on koolis tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (tugispetsialistid) teenus. Kui tugispetsialisti pakutav üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis on koolil võimalik õpilasele rakendada valdkonna eest vastutava ministri moodustatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul tõhustatud tuge või erituge. Eelnõu järgi toimub õpilasele tõhustatud toe või eritoe vajaduse hindamine koolivälise nõustamismeeskonna ja kooli koostöös. Koolil on õigus õppetöö läbiviimist vastavalt kohandada. Selleks nähakse nii munitsipaalkoolide kui ka eraüldhariduskoolide pidajatele lisaks haridustoetusele ette vahendid kooli tegevuskuludeks (näiteks kohandatud õppevahendid ja keskkond). Lisaks suurendatakse kohalike omavalitsuste võimekust eraldades toetust ka üldist tuge pakkuvate tugispetsialistide teenuse kättesaadavuseks. Eelnõu näeb ette haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks riiklike hariduspreemiaid. Valdkonna eest vastutav minister määrab riiklikke haridusstipendiume

Tексты

519 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.01.2018 Опубликован в Riigi Teataja
15.01.2018 Провозглашен
11.01.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
10.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Постановление: Утвердить kolmanda lugemise tekst

Протокол

Протокол

18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Протокол

Протокол

Второе чтение
19.12.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Постановление: Второе чтение завершено
12.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Постановление: Pikendada menetlusdokumendite kättesaadavust esmaspäeval, 18. detsembril kl 17.15ni

Протокол

Протокол

Первое чтение
05.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2017 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

06.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2017 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Протокол

Протокол

19.10.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 18.10.2017 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 01.11.2017 17:15

Протокол

Протокол

Инициирование
28.09.2017 Принят в производство
27.09.2017 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Атко-Мадис Таммар

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2004)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikooli Õigusinstituut