Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Riigikohtu esimees
Инициирован: 11.11.2021
Ведущая комиссия: Põhiseaduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Оудекки Лооне
Ответственный служащий: Helin Leichter

Eelnõu algteksti tutvustus

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb ettepaneku nimetada alates 1. märtsist 2022 Riigikohtu liikmeks Heili Sepp. Kõve märgib kaaskirjas, et Heili Sepa pikaajaline ja väga mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu kriminaalkolleegiumi töösse ja Eesti kriminaalõiguse edasiarendamisse. Lisaks pikaajalisele teenistuskäigule avalikus sektoris on Sepp avaldanud arvukalt õigusteemalisi artikleid ja arvamuslugusid. Samuti on ta üks Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande kaasautoritest. Sepa panus karistusõigust ja kriminaalmenetlus puudutavate eelnõude ning seadusmuudatuste väljatöötamisel on olnud märkimisväärne. Oma teadmisi on ta edasi andnud nii iga-aastastes loengutes ja seminarides Tartu Ülikoolis ning Sisekaitseakadeemias kui ka kohtunike ja kohtujuristide koolitustel. Sepp kuulub OECD ja GRECO ekspertide nimistusse kui ekspert õiguskaitse- ja justiitssüsteemi ning kriminaalmenetluse ja korruptsioonivastaste meetmete alal.

Tексты

485 OE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.11.2021 Опубликован в Riigi Teataja
25.11.2021 SAADETUD RT
Первое чтение
24.11.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.11.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
23.11.2021 Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni liige Oudekki Loone

Protokoll.asice

Protokoll

16.11.2021 Komisjoni istung teisipäev, 16.11.2021 kell 14.00
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 24.11.2021 14:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi
Постановление: Teha ettepanek võimaldada vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikele 3 Heili Sepal esineda täiskogu ees kuni viieminutilise ettekandega

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
11.11.2021 Принят в производство
11.11.2021 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Хелин Лейхтер

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1985)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool