Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 24.10.2016
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks ning sellega seoses muutub riigieelarvest rahastatud raske ja sügava puudega lapsehoiuteenuse rahastus - edaspidi läbi kohalike omavalitsuste toetusfondi. Eelnõu kohaselt eraldatakse riigieelarvest sügava puudega laste vanemate toetamiseks täiendavalt 1 miljon eurot. Seletuskirjas märgitakse, et riik rahastab raske ja sügava puudega laste toetamist praegu osaliselt ja teeb seda maavalitsuste kaudu. Pärast seaduse muudatust hakkavad lapsehoiuteenuse korraldamisega tegelema ainult kohalikud omavalitsused, kes teavad oma kogukonna laste ja perede vajadusi kõige paremini. Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav lapsehoiuteenus hõlmab edaspidi ka raske ja sügava puudega lapsi sellise erisusega, et riik katab osaliselt puudest tuleneva rahastuse lisavajaduse. Kooskõlas riigieelarve seadusega jagatakse riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid kohalikele omavalitsustele vastavalt teenust vajavate laste arvule. Rahastus tagatakse kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu. Siseriikliku lapsendamise korraldamine antakse eelnõu kohaselt maamaavalitsuste pädevusest sotsiaalkindlustusametisse, et kõik lapsendamisega seotud toimingud oleksid koondunud ühte asutusse. Muudatus tagab lapsendamistele ühtse lähenemise üle Eesti. Sellega seoses muudetakse lisaks sotsiaalhoolekande seadusele ka lastekaitseseadust, perekonnaseadust ja tsiviilkohtumenetluse seadustikku.

Tексты

317 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
21.12.2016 Опубликован в Riigi Teataja
13.12.2016 Провозглашен
09.12.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
07.12.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
05.12.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Lisa 1

5.12.2016 istungi protokoll

Второе чтение
23.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
21.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

21.11.2016_istungi_protokoll.bdoc

21.11.2016 istungi protokoll

15.11.2016 Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2016 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.11.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 07.12.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

15.11.2016_istungi_protokoll.bdoc

15.11.2016 istungi protokoll

Первое чтение
14.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 kell 11.10

14.11.2016 istungi protokoll

09.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
07.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.11.2016 15:00

7.11.2016 istungi protokoll

EVA asendusliige

25.10.2016 Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2016 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.11.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni liige Vilja Toomast

25.10.2016_istungi_protokoll.bdoc

25.10.2016 istungi protokoll

REF asendusliige

Инициирование
25.10.2016 Принят в производство
24.10.2016 Инициирован

Мнения

 • 17.11.2016

  Õigus- ja analüüsiosakonna arvamus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 317 SE kohta

 • 15.11.2016

  Eesti Linnade liidu täiendav arvamus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 317 SE kohta

 • 09.11.2016

  Linnade Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 317 SE kohta

 • 08.11.2016

  Eesti Maaomavalitsuste Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 317 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Хейди Барот

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool