Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 13.09.2021
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Юри Яансон
Ответственный служащий: Mari Tänav

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastav direktiiv, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta tehtud muudatusi. Muudatusega suurendatakse läbi aktiivsete võrguteenuse kasutajate regulatsiooni hajatootmise võimalusi. See annab tarbijatele võimaluse aktiivsemalt elektriturul osaleda ning saada kasu eelkõige oma tarbimisharjumuste muutmisest. Nähakse ette ka energiakogukondade loomise, arendamise ja haldamisega seotud regulatsioon, samuti agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, et suurendada võrkude paindlikkust ja tarbijate energiatõhusust. Võrguettevõtjatele nähakse ette kohustus soetada turult pakkumismenetlusega paindlikkusmehhanisme. Samuti seab eelnõu tingimused võrguettevõtjale arendamaks elektrisõidukite turupõhiseid laadimisvõrke.

Tексты

426 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
31.01.2022 Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 31.01.2022 kell 11.00
13.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.10.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
27.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 27.09.2021 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.10.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Lisa 4 (Lootsid ning agenteerimine)

Lisa 3 (Õigusloome plaanid)

Lisa 2 (426 SE)

Lisa 1 (425 SE)

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
20.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 20.09.2021 kell 11.10
Постановление: Назначить докладчиком Jüri Jaanson

Lisa 2 (Elektrituru ülevaade)

Protokoll asice

Lisa 1 (Rahandusministeeriumi prognoos)

Protokoll

14.09.2021 Принят в производство
13.09.2021 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

 • 20.01.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 20.01.2022

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna täiendav arvamus elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 20.01.2022

  AS Eesti Gaas arvamus elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 03.01.2022

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamus elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 06.12.2021

  Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni arvamus elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Мари Тянав

Образование

 • Образование
  Высшее образование (бакалавр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2018)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool