Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 19.10.2015
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Хельо Пикхоф
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse Rooma III määruse sujuv rakendamine. Nimetatud määrust kohaldatakse kui abielu lahutamisel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rooma III määrusega ühtlustatakse abielulahutuste ja lahuselu suhtes kohalduva õiguse norme, antakse abikaasadele võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohalduv õigus piiratud kriteeriumide hulgas ning määratakse kohalduva õiguse reeglid abikaasade valiku puudumisel. Praegu kohaldub Rooma III kuueteistkümne liikmesriigi suhtes. Algselt liitusid Belgia, Bulgaaria, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Portugal, Rumeenia ja Sloveenia ning hiljem ühinesid Leedu ja Kreeka. Rooma III määruse kohaldamine annab abikaasadele võimaluse igal ajal notari juures kokku leppida, millise riigi õigust tuleb nende abielu lahutamise eeldustele kohaldada. Hetkel abikaasadel sellist võimalust ei ole. Abikaasad saavad edaspidi kohaldatavaks õiguseks valida kas kohaldatakse lahutava kohtu asukoha seadust, nende ühise elukohariigi seadust, ühe abikaasa kodakondsuse riigi seadust või siis abikaasade eelneva ühise elukoha riigi seadust, kui üks neist seal veel elab. Määrusega ühinemise järel saavad Eesti kohtud ja notarid teise riigi õigust kohaldada ka kolmanda riigi kodanike suhtes.

Tексты

112 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
10.03.2016 Опубликован в Riigi Teataja
01.03.2016 Провозглашен
17.02.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
16.02.2016 Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.02.2016 10:00
Постановление: Vastuvõetud
26.01.2016 Komisjoni istung teisipäev, 26.01.2016 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.02.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK 26.01.16 protokoll.pdf

Второе чтение
09.02.2016 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2016 14:00
Постановление: Изменить дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании на 16.02.2016 10:00

img-222125252-0001.pdf

ÕIGK 09.02.16 protokoll.pdf

20.01.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.01.2016 14:00
Постановление: Второе чтение завершено
11.01.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.01.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

img-222125514-0001.pdf

113 SE II ME TABEL.docx

ÕIGK 11.01.16 protokoll.pdf

Первое чтение
11.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
26.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.11.2015 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 25.11.2015 17:00
Постановление: Назначить докладчиком Heljo Pikhof

ÕIGK 26.10.15 protokoll.pdf

Инициирование
20.10.2015 Принят в производство
19.10.2015 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool