Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 04.11.2019
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Михаил Корб
Ответственный служащий: Henrik Mägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tugevdatakse tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses ja parandatakse asutuste vahelist koostööd piiriüleste rikkumiste avastamisel ja lahendamisel. Eelnõuga tehakse täiendused, mis on vajalikud uue tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamist ja asutuste vahelist koostööd käsitleva EL-i otsekohalduva määruse (nn CPC määrus) rakendamiseks. Lisaks muudetakse tarbijavaidluste komisjoni menetluskorda paindlikumaks. CPC määrusega suunatakse liikmesriike tagama järelevalveasutustele piisavaid volitusi, mis võimaldavad teha tõhusat järelevalvet digitaalses keskkonnas. Seetõttu antakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) täiendavad õigused järelevalve tegemisel digitaalses keskkonnas – õigus saada teavet igalt isikult (sh krediidiasutustelt), tehingus vastutava isiku tuvastamisel. Samuti antakse TTJA-le õigus äärmuslikul juhul takistada tarbijate õiguste tagamiseks juurdepääsu veebiliidesele (nt e-poele, mobiilirakendusele). Õiguste kasutamine peab olema põhjendatud ja proportsionaalne, arvestades rikkumise laadi ning võimaliku kahju suurust ja olemust. Määruse rakendamiseks täiendatakse ja ühtlustatakse CPC määrusega hõlmatud valdkondades sanktsioone. Tarbijavaidluste komisjoni menetluses tehakse muudatused, et tõhustada ja lihtsustada tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist. Näiteks võimaldatakse vaidluste lahendamist üheliikmelises komisjonis ja kaebaja nõusolekul kirjalikus menetluses ilma istungita.

Tексты

103 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
08.01.2020 Опубликован в Riigi Teataja
30.12.2019 Провозглашен
18.12.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
18.12.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.12.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
11.12.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.12.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
09.12.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 9.12.2019 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 18.12.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll

Lisa 1

Õiend

Lisa 2

Õiend asice

Lisa 3

Protokoll asice

02.12.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 2.12.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.12.2019 14:00

Õiend

Õiend asice

Protokoll

Lisa 5

Protokoll asice

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Первое чтение
13.11.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.11.2019 Komisjoni istung teisipäev, 12.11.2019 kell 14.00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Mihhail Korb

Protokoll

Lisa 2

Lisa 1

Õiend

Õiend asice

Volikiri Kert Kingo

Volikiri Ruuben Kaalep

Protokoll asice

05.11.2019 Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 5.11.2019 kell 13.50
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.11.2019 14:00

Protokoll

Õiend asice

Protokoll asice

Õiend

Инициирование
05.11.2019 Принят в производство
04.11.2019 Инициирован

Мнения

 • 06.12.2019

  Eesti Advokatuuri täiendav arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 06.12.2019

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 27.11.2019

  Eesti Advokatuuri arvamus tarbjakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 103 SE kohta

 • 27.11.2019

  Eesti Pangaliidu arvamus tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 103 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь