Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 15.01.2018
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Свен Сестeр
Ответственный служащий: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini ning suletud jaotusvõrkude rajamise kriteeriume. Eelnõuga muudetakse taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid (sisaldusid varasemalt eelnõus (290 SE) (elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu)). Eelnõuga eristatakse olemasolevad tootjad, kes saavad 12aastase toetusperioodi lõpuni praegu kehtivate toetusmäärade alusel toetust edasi. Seadusesse lisatakse rahvusvaheliste koostöömehhanismide regulatsioon, mis soodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist. Eelnõuga sätestatakse senisest täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused, mis peaks tagama võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude arvutamisel suurema õiguskindluse ning -selguse.

Tексты

576 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.06.2018 Опубликован в Riigi Teataja
19.06.2018 Провозглашен
07.06.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10
Постановление: Taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 29. mai kl 17:00, kuna komisjon soovis eelnõu mõnda muudatusettepanekut oma 28. mai istungil täiendavalt arutada ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.

MAJK protokoll nr 208 28.05.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_208_28.05.2018.bdoc

15.05.2018 Komisjoni istung teisipäev, 15.05.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 06.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

MAJK_protokoll_nr_207_15.05.2018.bdoc

MAJK protokoll nr 207 15.05.2018.pdf

Lisa 1.pdf

Lisa 2.pdf

Lisa 3.pdf

Первое чтение
10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00

MAJK-protokoll-nr-200-10.04.2018.bdoc

MAJK-protokoll-nr-200-10.04.2018.pdf

14.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
05.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 05.03.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 28.03.2018 17:00

MAJK_protokoll_nr_191_05.03.2018.bdoc

MAJK protokoll nr 191 05.03.2018.pdf

Инициирование
22.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2018 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Sven Sester

MAJK protokoll nr 183 22.01.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_183_22.01.2018.bdoc

16.01.2018 Принят в производство
15.01.2018 Инициирован

Мнения

 • 13.08.2019

  Selgitustaotlus elektrituruseaduse kohta

 • 28.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendavale arvamusele elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 22.05.2018

  Eesti Taastuvenergia Koja (ETEK) täiendav arvamus elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 290 SE kohta

 • 17.05.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu õiguslikule analüüsile

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Пийа Шультц

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool