Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.01.2017
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalle Palling
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 paneb paika Eesti kliimapoliitika pikaajalised sihid ja suuna selle poole liikumisel. Fookuses on kasvuhoonegaaside heite vähendamine ja kliimamuutuste leevendamine energeetika, transpordi, tööstuse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondades. Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majanduse- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on sihiks Eestis kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Mõjude hindamine näitas, et see eesmärk on täidetav ja toob endaga kaasa tõenäoliselt positiivse mõju majandusele ja energiajulgeolekule.

Tексты

362 OE Ход производства по проекту

Вступление в силу
07.04.2017 Опубликован в Riigi Teataja
Второе чтение
05.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.04.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
13.03.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.03.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 05.04.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll 13.03.2017 nr 104

Protokoll 13.03.2017 nr 104

Первое чтение
15.02.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
23.01.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 23.01.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.03.2017 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalle Palling

Protokoll 23.01.2017 nr 97

Protokoll 23.01.2017 nr 97

Инициирование
10.01.2017 Принят в производство
09.01.2017 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž