Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.12.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Konventsiooni ja protokolliga luuakse ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekkinud merereostuskahjude hüvitamiseks rahvusvaheline süsteem. Eesti plaanib sellega ühineda. Konventsioon ei ole veel rahvusvaheliselt jõustunud ning protokolliga ühinemine tähendab ühtlasi konventsiooniga ühinemist. Konventsioon kohustab osalisriigis registreeritud laeva registreeritud omanikku võtma piisava kindlustuse või muu finantstagatise, et katta kehtivate määrade kohaselt ohtlike või kahjulike ainete tekitatav võimalik reostuskahju. Samuti asutatakse konventsiooniga fond (HNS-fond), mille eesmärk on ohtlikke ja kahjulikke aineid vedava laeva registreeritud omaniku kindlustuse piirmäärasid ületava kahju hüvitamine. Kahju hüvitamise vahendid kujunevad HNS-fondi sissemaksetest. Konventsioonis sätestatud kahjulikke ja ohtlikke aineid meritsi vastu võtvatele ettevõtetele lisandub aruandluskohustus ja fondi sellekohase assamblee otsuse ning fondi esitatud arve alusel fondi sissemaksete tegemine. Sissemakseid HNS-fondi teevad isikud, kes riigis eelmise kalendriaasta jooksul maksustatavat lasti vastu võtsid. HNS-konventsioon kohustab laevaomanikku omama kindlustust või täiendavat rahalist tagatist ning seda kinnitavat tunnistust. HNS-konventsiooniga ühinemine on kavas enamikul Euroopa Liidu riikidel, kuid riikidel on raskusi HNS-ide kohta aruandluse tagamisega.

Tексты

302 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
24.03.2021 Опубликован в Riigi Teataja
23.03.2021 Провозглашен
17.03.2021 Направлен президенту республики
Второе чтение
17.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.03.2021 14:00
Постановление: Vastuvõetud
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Постановление: Внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 17.03.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

Первое чтение
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.02.2021 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Muuta juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Yoko Alender

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
18.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания 20.01.2021

Lisa 1

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Lisa 4

Lisa 3

Lisa 2

11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.01.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Protokoll asice

Protokoll

15.12.2020 Принят в производство
14.12.2020 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž