Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.03.2018
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Hannes Hanso
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatustega korrastatakse Kaitseväe struktuuri ja selle kehtestamise tasandeid, et muuta Kaitseväe tegevus paindlikumaks ja võimaldama kiiremini reageerida uutele ülesannetele. Kaitseväe ülesehitus, struktuuriüksuste nimetused ja nende ülesanded sätestatakse edaspidi sarnaselt teiste valitsusasutustega põhimääruse tasemel. Muudatuse jõustumise järel jäävad endiselt seaduse tasemel reguleerituks Kaitseväe ülesanded ja õigused ning kohustused. Senine regulatsioon ei võimalda Kaitseväe ülesehitust operatiivselt ja paindlikult muuta. Seadusest jäetakse välja ka valitsuse kohustus kehtestada väeüksuste tüüpsuurus, ülesehitus, allüksuste nimetused, kuulumine väeliiki ja relvaliiki, samuti väeüksuste jagunemine alalises valmiduses väeüksusteks, kiirreageerimisväeüksusteks ja põhivalmiduses väeüksusteks. Sellega antakse Kaitseväe juhatajale suurem tegutsemisruum väeüksuse ülesannete täitmise korraldamisel. Samuti jäetakse kaitseväeteenistuse seadusest välja Kaitseväe struktuuriüksuste ülemate ametinimetused ja asendatakse need viitega, et tegemist on valitsuse või valdkonna eest vastutava ministri nimetatava ametikohaga. Seadus käsitleb edaspidi vaid Kaitseväe juhataja nimetamist. Kavandatava kaitseväe põhimääruse muudatuse kohaselt ei looda juurde valitsuse poolt nimetatavaid ametikohti, kuid valitsusele jäetakse võimalus neid ette näha. Kaitseminister nimetab kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseväe peastaabi ülema, mereväe ülema, õhuväe ülema, erioperatsioonide väejuhatuse ülema, luurekeskuse ülema ja toetuse väejuhatuse ülema. Põhimääruse kavandis nähakse ette anda kaitseministrile uue õigusena nimetada küberväejuhatuse ülem ja sõjaväepolitsei ülem. Eelnõu näeb ette võimaluse kaasata reserviste rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, et suurendada kaitseväe võimekust reageerida kiiremini vahetutele ohtudele. Eelnõuga sätestatakse ka väärteokaristused kaitseväe loata mehitamata sõiduki kasutamise eest Kaitseväe territooriumil ja eelneva loata pildistamise või salvestamise eest. Kaitseväe objektid, kus on pildi või kujutise salvestamine või edastamine keelatud, on üldjuhul märgistatud keelava tähisega või tuletatakse seda meelde objektile sisenemisel. Eelnõuga muudetakse ka tegevväelase pikaajalisse lähetusse saatmise reegleid.

Tексты

594 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.05.2018 Опубликован в Riigi Teataja
21.05.2018 Провозглашен
16.05.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
16.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
14.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 14.05.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst

Protokoll.bdoc

Protokol_20180517.pdf

07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту ja eelnõu seadusena vastu võtta

Protokoll.bdoc

Protokol_20180507.pdf

Второе чтение
03.05.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 3.05.2018 10:00
Постановление: Второе чтение завершено
30.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 30.04.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Protokoll.bdoc

Protokol_20180430.pdf

Esitlus 2. päevakorrapunkti juurde

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Постановление: Kiita heaks muudatusettepaneku põhjendus

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

05.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 5.04.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 03.05.2018 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Protokoll.bdoc

Protokol_20180409.pdf

Первое чтение
22.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 5.04.18 istungil

Protokoll.bdoc

Protokol_20180327.pdf

21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.04.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком Hannes Hanso

Protokoll.bdoc

Protokol_20180313.pdf

Инициирование
06.03.2018 Принят в производство
05.03.2018 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool