Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.03.2018
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Erki Savisaar
Ответственный служащий: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus asendab kehtivat kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Eelnõu soodustab maaomanikuga kokkuleppele jõudmist ja seeläbi kiirendab avalikes huvides rajatise valmimist. Maaomanikule nähakse ette täiendavad hüvitised, kui saadakse kokkuleppele ning kiirmenetlus väga väikeste äralõigete puhul. Lisaks saab edaspidi maaomanikule pakkuda omandamise tasu asemel erinevaid alternatiive nagu kinnisasja vahetamist või maakorralduse ehk kinnisasja piiride muutmise menetlust. Lisaks hüvitatakse maaomanikele asjaajamiskulu. Seletuskirjas märgitakse, et kinnisasja omandamise menetluses pakutakse kinnisasja omanikule tasu, mis koosneb kinnisasja väärtusest ja hüvitisest otseselt kaasneva varalise kahju ja saamata jääva tulu eest. Tasule lisanduvad täiendavad hüvitised. Kui saavutatakse kokkulepe, lisandub motivatsioonitasu 20 protsenti, kuid mitte vähem kui 0,8-kordse ja mitte rohkem, kui 50-kordse eelmise aasta keskmise brutopalga suurus. Kui avalikes huvides tuleb omandada elamiseks kasutatav hoone või eluruum, nähakse eluaseme kaotuse eest ette täiendav hüvitis kaasneva emotsionaalse kahju korvamiseks, mis on 10 protsenti tasust. Samuti nähakse igale menetlusosalisele ette hüvitis asjaajamise eest. Väga väikeste lõigete korral tehakse pakkumine kiirmenetluseks, mille käigus hindamist läbi ei viida ja tasu on fikseeritud ning seotud 0,3-kordse keskmise brutokuupalgaga (praegu 355 eurot), millele lisandub motivatsioonitasu. Eelnõu kohaselt on ette nähtud ka alternatiivid. Kinnisasjade vahetamisel lähtutakse põhimõttest, et vahetatavad kinnisasjad peavad olema oma kasutusotstarbelt sarnased ning asuma sarnases turupiirkonnas. Maakorralduse käigus muudetakse omanike kokkuleppel kinnisasjade piire. Kuna ümberkruntimine võimaldab lahendada ka maakasutuse probleeme näiteks uute maanteede või raudteede puhul ning aitab vältida maakasutuse killustumist, ribasust ja kiildumist, aitab see kaasa maaomanikega kokkulepete saavutamisele, mis lubab vältida sundvõõrandamist. Maakorraldusega kaasneva maa väärtuste vahe hüvitavad osalised. Kui kinnisasja omanikuga kokkulepet ei saavutata, teeb valdkonna eest vastutav minister või kohaliku omavalitsuse üksus sundvõõrandamise otsuse. Lähtutakse eelnevas menetluses välja selgitatud tasust.

Tексты

598 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.06.2018 Опубликован в Riigi Teataja
19.06.2018 Провозглашен
06.06.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
06.06.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.06.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
28.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 28.05.2018 11:10

MAJK protokoll nr 208 28.05.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_208_28.05.2018.bdoc

Второе чтение
30.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 06.06.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

MAJK protokoll nr 205 07.05.2018.pdf

Первое чтение
17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00

Protokol_20180504.pdf

asendusliikme volitus

Protokoll.bdoc

11.04.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.04.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.04.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10 tööpäeva 25.04.2018 17:00

MAJK_protokoll_nr_197_02.04.2018.bdoc

Protokolli lisa

MAJK protokoll nr 197 02.04.2018.pdf

Инициирование
12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

MAJK_protokoll_nr_193_12.03.2018.bdoc

Lisa 2

Lisa 1

MAJK protokoll nr 193 12.03.2018.pdf

06.03.2018 Принят в производство
05.03.2018 Инициирован

Мнения

 • 25.06.2018

  Vastuskiri pöördumisele kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse 598 SE kohta

  Vastuskiri

  Vastuskiri bdoc

 • 01.06.2018

  Pöördumine seoses kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu 598 SE kohta

  Sissetulev kiri

  Lisa 3

  Lisa 2

  Lisa 1

  E-teade

 • 28.05.2018

  Rahandusministeeriumi arvamus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu 598 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Марин Даниэль

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316503
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Akadeemia Nord