Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.01.2019
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Meelis Mälberg
Ответственный служащий: Vivi Older

Eelnõu algteksti tutvustus

Konventsiooni eesmärk on laevade lammutamise keskkonnamõju vähendamine ja selle tegevusega seotud tööohutuse tingimuste parandamine. Konventsioon kehtestab laevade lammutamise keskkonnakaitse ja tööohutuse nõuded. Laevade ringlusesse võtmine (ehk lammutamine) võib negatiivselt mõjutada nii keskkonda kui ka inimese tervist. Näiteks võib töötlemisele minev laev sisaldada keskkonnaohtlikke aineid: asbesti, raskmetalle, fossiilse kütuse jääke ja osoonikihile kahjulikke ained. Konventsiooniga ühinemine mõjutab ka laevade ringlusesse võtmise kohti, kus lammutatakse 500 ja suurema kogumahutavusega laevu, selliste ettevõtete personali ning laevaomanikke. Laevaomanikel tekib kohustus koostada ohtlike materjalide loend ning abistada riigiasutusi haldusmenetluse teabega. Konventsiooniga ühinemine mõjutab ka neid riigiasutusi, kes on seotud laevade ringlussevõtuga tegelevatele ettevõtetele tegevus- ja keskkonnalubade andmise ja nende järelevalvega.

Tексты

791 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
14.03.2019 Опубликован в Riigi Teataja
07.03.2019 Провозглашен
21.02.2019 Направлен президенту республики
Второе чтение
20.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
11.02.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 11.02.2019 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.02.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Asendusliikme volitus

Protokoll

Protokoll bdoc

Первое чтение
31.01.2019 Täiskogu korraline istung neljapäev, 31.01.2019 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
22.01.2019 Komisjoni istung teisipäev, 22.01.2019 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 31.01.2019 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.02.2019 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Meelis Mälberg

Protokoll bdoc

Protokoll

Инициирование
15.01.2019 Принят в производство
14.01.2019 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Виви Олдер

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Keskkonnakorraldus ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Прикладное высшее образование
 • Специальность
  Keskkonnateadus ( - 2004)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Türi Kolledž