Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 07.06.2021
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täiendatakse politsei ja piirivalve seadust. Muudatuste eesmärk on pikendada politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastava teabe juurdepääsupiirangut pikemaks ajaks, kui seda näeb ette praegune avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) regulatsioon. AvTS-i järgi on teabe juurdepääsupiirangu tähtaeg kuni 5 aastat ning seda võib pikendada kuni 5 aasta võrra. Eelnõus nähakse ette võimalus pikendada eeltoodud teabele juurdepääsupiirangu tähtaega kokku kõige kauemaks kuni 30 aastaks.

Tексты

408 SE Ход производства по проекту

Первое чтение
06.12.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 6.12.2021 kell 11.15
20.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.10.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.10.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 03.11.2021 16:00
Постановление: Назначить докладчиком õiguskomisjoni liige Urve Tiidus

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
08.06.2021 Принят в производство
07.06.2021 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Карина Рикарт

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Учебное заведение
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas