Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 10.09.2019
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Кристен Михал
Ответственный служащий: Henrik Mägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse Eestis alaliselt elavate Ühendkuningriigi juhiloa omajatele üleminekusätted juhuks, kui Ühendkuningriik (ÜK) Euroopa Liidust lahkub. Ilma eriregulatsioonita võivad osad ÜK juhiload kaotada Eestis kehtivuse. Näiteks leppeta Brexiti jõustumisel kaotaks Eestis alaliselt kauem kui 12 kuud elanud isiku ÜK juhiluba ilma üleminekusäteteta kehtivuse. Pärast eelnõuga seatud 12-kuulist üleminekuaega on ÜK juhiloa puhul tegu kolmanda riigi juhiloaga ning Eestis alaliselt elav ÜK juhiloa omaja peab selle enne 12 kuu möödumist vahetama Eesti juhiloa vastu. Juhiluba vahetatakse ilma eksami soorituse nõudeta. Samuti sätestab eelnõu ÜK väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi edasise kehtivuse Eestis. Eelnõu jõustub järgmisel päeval pärast ÜK Euroopa Liidust väljaastumist.

Tексты

61 SE Ход производства по проекту

Третье чтение
23.10.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.10.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
14.10.2019 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 14.10.2019 15:00
Постановление: Направлено на третье чтение
07.10.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 7.10.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 16.10.2019 14:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 23.10.2019 14:00

Протокол

Протокол

Протокол

Протокол

Первое чтение
25.09.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.09.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.09.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kristen Michal
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 02.10.2019 17:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Протокол

Протокол

Инициирование
10.09.2019 Принят в производство
10.09.2019 Инициирован
Обратная связь
 

Распечатать

Хенрик Мяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (бакалавр)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 2015)
  • Учебное заведение
    Tartu Ülikool