Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.01.2019
Ведущая комиссия: Sotsiaalkomisjon
Представитель ведущей комиссии: Monika Haukanõmm
Ответственный служащий: Aimi Kaldre

Eelnõu algteksti tutvustus

Lepingu eesmärk on tagada isikutele ühest riigist teise liikumisel pensionikindlustus. Samuti määratakse kindlaks, kumma riigi õigust kohaldatakse nende isikute töötasult makstavate maksude suhtes, kes elavad ühes, aga töötavad teises riigis või on lähetatud tööle teise riiki. Leping puudutab Eestis ja Valgevenes elavaid vanaduspensioniealisi isikuid, kes soovivad saada vanaduspensioni. Samuti tööeas isikuid ja lapsi, kes soovivad teises riigis saada oma sooduspensioni või toitjakaotuspensioni. Lisaks puudutab leping ka tööealisi isikuid, kes elavad ühes ja töötavad teises riigis (nt transpordiettevõtetes töötavad isikud, meremehed, ettevõtjad) või on lähetatud tööle teise riiki. Üldjuhul rakendatakse lepingupoole territooriumil töötava isiku suhtes selle riigi õigusakte, kus isik reaalselt töötab (erandid on nt laevapere liikmed).

Tексты

790 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
14.03.2019 Опубликован в Riigi Teataja
07.03.2019 Провозглашен
21.02.2019 Направлен президенту республики
Второе чтение
20.02.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
18.02.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 18.02.2019 kell 11.10
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Lisa

Protokoll

Protokoll.bdoc

11.02.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 11.02.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.02.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll.bdoc

Protokoll

Первое чтение
30.01.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
21.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 21.01.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 30.01.2019 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 07.02.2019 17:15
Постановление: Назначить докладчиком komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm

Protokoll.bdoc

Protokoll

Инициирование
15.01.2019 Принят в производство
14.01.2019 Инициирован
Обратная связь