Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 09.09.2019
Ведущая комиссия: Majanduskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Kalev Kallo
Ответственный служащий: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle vastavad EL-i direktiivid, mille eesmärk on reisilaevade ohutusnõuete ajakohastamine ja ühtlustamine, parandada reisijate ja laevapere ohutust ning päästevõimalusi reisilaevadel ning tagada, et otsingu- ja päästetööde ja võimaliku õnnetuse tagajärgedega tegelemine oleks tõhusam ning pädevatel asutustel on operatiivne teave reisilaeval viibinud isikute kohta, samuti reisparvlaevadel ja kiirreisilaevadel teostatavate kohustuslike kontrollide ühtlustamine ja dubleerivate kontrollimenetluste vähendamine. Eelnõu puudutab reisilaevade omanikke ja operaatoreid, kelle laevad teostavad regulaarreise ja külastavad Eesti sadamaid ning Veeteede Ameti laevade järelevalve osakonna ametnike ja inspektorite tööd. Eelnõu puudutab kõiki ettevõtjaid, kelle reisilaevad teostavad regulaarreise nii Eesti-siseselt kui teistesse Euroopa Liidu või välisriigi sadamatesse. Eelnõu sätestab kohustuse teatada reisilaeval viibivate isikute arv elektroonilisse mereinfosüsteemi. Reisilaevad, mis teevad üle 20 meremiili regulaarreise ning mis ei ole vastavast kohustusest vabastatud meresõiduohutuse seaduse alusel, edastavad elektroonilisse mereinfosüsteemi ka reisilaeval viibivate isikute nimekirja. Eelnõus jäetakse välja reederi kohustus pidada isikuregistrit.

Tексты

47 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
29.11.2019 Опубликован в Riigi Teataja
25.11.2019 Провозглашен
14.11.2019 Направлен президенту республики
Третье чтение
13.11.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.11.2019 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
06.11.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.11.2019 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.11.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 4.11.2019 kell 11.10
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 13.11.2019 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Lisa 1

Protokoll asice

Protokoll

Õiend

Õiend asice

21.10.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 06.11.2019 14:00

Õiend

Lisa 1

Protokoll

Protokoll asice

Õiend asice

Первое чтение
25.09.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.09.2019 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
16.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 25.09.2019 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Kalev Kallo
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll asice

Protokoll

Инициирование
10.09.2019 Принят в производство
09.09.2019 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Кайдо Росин

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316433
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Учебное заведение
  Tallinna Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut