Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 23.11.2020
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Йоко Алендер
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu ajakohastab keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes. Keskkonnaregistri asemele luuakse keskkonnaandmeid koondav keskkonnaportaal, milles kuvatakse eri andmekogudes hoitav keskkonnateave ning asutatakse iseseisvate andmekogudena Eesti looduse infosüsteem (EELIS) ja maavarade register, mis on senini toiminud keskkonnaregistri alaminfosüsteemidena. Luuakse uus keskkonnaandmeid koondav veebileht keskkonnaportaal, mis võimaldab internetikeskkonnas keskset juurdepääsu riigi andmekogudes hoitavale keskkonnateabele ja annab keskkonnaseisundist põhjuslikult ja ruumiliselt seostatud ülevaate. Eri andmekogudele juurdepääsu tagamine ühe veebilehe kaudu ei tähenda iseseisva andmekogu loomist, vaid infotehnoloogilist lahendust, mis hõlbustab andmete kasutamist. Keskkonnaportaalist saab üks ja ainus värav kõikidele valitsemisala avalikele andmetele. Iseseisva andmekoguna asutatava EELISe eesmärk on süstematiseeritult koguda ja tagada avalik andmete kättesaadavus keskkonnaga seotud ruumiobjektide kohta. EELISe andmed avalikustatakse keskkonnaportaalis. Kuna EELISe olemasolev lahendus on tehniliselt aegunud, on paralleelselt seadusega alustatud ka uue EELISe arendamisega. Keskkonnateavet sisaldavate andmekogude korrastamise protsess on toimunud juba pikema aja vältel. Muu hulgas on asutatud keskkonnaseire andmekogu KESE, keskkonnalubade infosüsteem KOTKAS ning kalanduse lubasid ja andmeid sisaldav teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu TEHA. Kuna senine keskkonnaregister asendub veebilehega ent valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest/andmetest on praegu ja on ka edaspidi kogutud EELISesse, antakse õiguslik alus seni registri alaminfosüsteemidena tegutsenud EELISele ja ka maavarade registrile. Keskkonnaregistri alaminfosüsteemid on keskkonnaregistrisse kogutavate andmete algallikad ehk andmekogud avaliku teabe seaduse järgi. Eelnõu mõju on eelkõige riigiasutuste töökorraldusele ja keskkonnainfo avalikule kättesaadavusele. Eelnõuga ei kavandata kehtiva õigusega võrreldes põhimõttelisi muudatusi. Eelnõu ajakohastab keskkonnateabe riigi andmekogudes käitlemise korda ja tunnistab õigusselguse ja parema halduse huvides keskkonnaregistri seaduse kehtetuks.

Tексты

292 SE Ход производства по проекту

Третье чтение
22.09.2021 Изъят из производства
Второе чтение
17.06.2021 Täiskogu korraline istung neljapäev, 17.06.2021 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
16.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.06.2021 14:00
Постановление: Обсуждение не было завершено
14.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 14.06.2021 kell 12.00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Muuta eelnõu juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Yoko Alender
Постановление: Määrata eelnõu kaasettekandjaks keskkonnaminister Tõnis Mölder

Protokoll

Protokoll asice

Lisa

03.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 09.06.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 16.06.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

13.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 13.04.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

23.03.2021 Komisjoni istung teisipäev, 23.03.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

22.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Lisa 2 (KEM ettekanne)

Protokoll

Lisa 1 (MKM ettekanne)

Первое чтение
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 17.02.2021 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Muuta juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Peeter Ernits

Protokoll

Protokoll asice

Инициирование
18.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10
Постановление: Внести предложение изъять законопроект из повестки дня пленарного заседания 20.01.2021

Lisa 1

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Lisa 4

Lisa 3

Lisa 2

11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.01.2021 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Erki Savisaar

Protokoll asice

Protokoll

24.11.2020 Принят в производство
23.11.2020 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool