Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 05.03.2018
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Johannes Kert
Ответственный служащий: Grete Toompere

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle Euroopa võrgu ja infoturbe direktiiv. Riigisiseselt kehtestatakse olulise teenuse ja digitaalse teenuse osutajatele turvameetmete rakendamise ja küberintsidentidest teavitamise nõuded. Samuti täpsustatakse küberturvalisuse tagamise koordineerimisel ja piiriülese koostöö korraldamisel riikliku järelevalveasutuse, Riigi Infosüsteemide Ameti ülesandeid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste osutamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset. Ühiskonna toimimist oluliselt mõjutavad teenuseosutajad (näiteks elutähtsad teenused, olulised infrastruktuuri ettevõtted, Eesti Interneti SA) kui ka suuremad digitaalse teenuse osutajad (internetipõhised kauplemiskohad, otsimootorid või pilveandmetöötlejad) peavad seaduse jõustumisel rakendama riskianalüüsipõhiseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. Samuti seirama turvalisust ohustavat tegevust ning vajadusel rakendama meetmeid intsidentide mõju ja leviku vähendamiseks. Lisaks tekib kohustus teavitada olulise mõjuga küberintsidentidest Riigi Infosüsteemi Ametit. Avalikus sektoris (sh KOV üksustes) laieneb kohustus rakendada infoturbemeetmeid ka näiteks meiliserveritele, failiserveritele ja dokumendihaldussüsteemidele. Seni on kehtinud kohustus rakendada õigusaktist tulenevaid turvameetmeid üksnes infosüsteemidele, mis on andmekogud avaliku teabe seaduse tähenduses. Eelnõuga ei nähta avalikule sektorile ette märkimisväärseid uusi kohustusi. Infosüsteemide turvalisuse tagamine on juba pikka aega osa IT-süsteemide arendusest ja haldusest.

Tексты

597 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
22.05.2018 Опубликован в Riigi Teataja
14.05.2018 Провозглашен
09.05.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту ja eelnõu seadusena vastu võtta

Protokoll.bdoc

Protokol_20180507.pdf

Второе чтение
02.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 2.05.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
12.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 12.04.2018 10:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 02.05.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 09.05.2018 14:00

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

Первое чтение
19.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 19.04.2018 11:00
Постановление: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 12.04.2018 ning kutsuda komisjoni istungile esindajad Eesti Rahvusringhäälingust ja Kultuuriministeeriumist

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

09.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 9.04.2018 11:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 10.04.2018

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
19.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.03.2018 11:10

MAJK protokoll nr 195 19.03.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_195_19.03.2018.bdoc

15.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 15.03.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 21.03.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 04.04.2018 17:15
Постановление: Назначить докладчиком Johannes Kert

Protokoll.bdoc

Protokol_20180320.pdf

Инициирование
06.03.2018 Принят в производство
05.03.2018 Инициирован

Мнения

Обратная связь