Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Eesti Keskerakonna fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
Инициирован: 06.12.2017
Ведущая комиссия: Keskkonnakomisjon
Представитель ведущей комиссии: Пеэтер Эрнитс
Ответственный служащий: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid selleks, et tagada riigi kohustuse tõhusam täitmine. Eelnõuga antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele õigus osta looduskaitsealuseid maid. Eelnõu täiendamine võimaldab kasutada lisaks riigieelarvest eraldatud vahenditele ka riigitulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ning puhaskasumit, et omandada kaitstavat loodusobjekti sisaldavaid kinnisasju ning seeläbi oluliselt lühendada vastavate kinnisasjade omandamise menetlustähtaegu. Eelnõuga sätestatakse, et RMK kasutab kinnisasjade müügist saadavat tulu RMK-le kinnisasjade omandamiseks riigimetsa majandamise või tulu saamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, et kehtiv seadus ei näe ette võimalust kasutada tulu mõnel muul eesmärgil. Seetõttu on vajalik sätet täiendada nii, et RMK riigi esindajana saaks kinnisasjade müügist saadud tulu kasutada ka muu riigi ülesande täitmiseks, kui vaid riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks. Konkreetselt looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule olulised piirangud. Eelnõuga täiendatakse RMK-le vara omandamise otsustajate loetelu. Looduskaitseseaduse § 20 lõike 2 teise lause kohaselt otsustab kinnisasja omandamise valdkonna eest vastutav minister. Seletuskirjas märgitakse, et kuna sama sätte viimase lause muudatusettepaneku kohaselt luuakse looduskaitsepiirangutega maade riigile omandamisel lisaks riigieelarvest ettenähtud vahendite kasutamisele võimalus kasutada ka RMK vahendeid ning kehtima jääb ka senine kord, kus maade omandamise otsused valmistab riigi esindajana ette Maa-amet, ei ole selles osas põhjendatud looduskaitsepiirangutega maade omandamise otsustajat muuta. Seetõttu on vajalik lisada muudetavasse sättesse erisus, et looduskaitseseaduse § 20 alusel maa omandamisel on otsustajaks valdkonna eest vastutav minister.

Tексты

560 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
26.01.2018 Опубликован в Riigi Teataja
22.01.2018 Провозглашен
16.01.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
16.01.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.01.2018 10:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
10.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:00
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 16.01.2018 10:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll 08.01.2018 nr 136

Protokoll 08.01.2018 nr 136

Asendusliikme volitus

19.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 19.12.2017 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.01.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Protokoll 19.12.2017 nr 135

Protokoll 19.12.2017 nr 135

Первое чтение
19.12.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 19.12.2017 10:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Peeter Ernits
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 21.12.2017 09:30

Protokoll 11.12.2017 nr 134

Protokoll 11.12.2017 nr 134

Инициирование
07.12.2017 Принят в производство
06.12.2017 Инициирован

Предложения о поправках

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 560 SE kohta EVA_fr_ME_05012018.pdf

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Элле Каур

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316581
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool