Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 30.04.2018
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Hardi Volmer
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab kohtulahendi või muu täitedokumendiga tunnustatud tsiviilõiguse teatud nõuete aegumistähtaega. Praegu aeguvad kõik täitedokumendiga tunnustatud tsiviilõiguse nõuded kümneaastase tähtaja jooksul. Eelnõuga sätestatakse, et kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb kümnelt aastalt 20-le. Näiteks kui kohtuotsusega on ohvri kasuks välja mõistetud hüvitis kehavigastuse tekitamise eest, siis on tulevikus selle nõude aegumistähtajaks 10 aasta asemel 20 aastat. Muudatuse eesmärk on parandada võlausaldaja õiguslikku positsiooni. Muude tsiviilõiguse nõuete, näiteks müügilepingust tuleneva ostuhinna tasumise nõude või laenulepingust tuleneva nõude aegumistähtajaks jääb 10 aastat.

Tексты

627 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
06.12.2018 Опубликован в Riigi Teataja
30.11.2018 Провозглашен
22.11.2018 Направлен президенту республики
Третье чтение
21.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.11.2018 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
06.11.2018 Komisjoni istung teisipäev, 6.11.2018 14:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
21.11.2018 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

ÕIGK protokoll 06.11.2018.pdf

ÕIGK_protokoll_06.11.2018.bdoc

Первое чтение
12.09.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.09.2018 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
11.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 12.09.2018 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 26.09.2018 16:00
Постановление: Назначить докладчиком Liisa Oviir

img-222130857-0001.pdf

ÕIGK 11.06.18 istungi protokoll .pdf

Protokoll.bdoc

Инициирование
01.05.2018 Принят в производство
30.04.2018 Инициирован

Предложения о поправках

  • Riigikogu liikmete K. Kübarsepa ja J. Adamsi muudatusettepanek tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 627 SE kohta RK liikmete K. Kübarsepa ja J. Adamsi ME

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool