Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.11.2016
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Уно Каскпейт
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu direktiivi. Üks neist käsitleb tööaja korraldust siseveetranspordi valdkonnas ja teine meremeeste tööalaseid õigusi saada tööandjalt infot ja olla kaasatud nende huve puudutavate küsimuste lahendamisel. Viimase muutmine loob meritsi kaupu vedavate laevade laevapere liikmetele, kes töötavad üleühenduselise ettevõtja juures, võimaluse moodustada Euroopa töönõukogu. Üleühenduseline ettevõtja on ettevõtja, kellel on Euroopa Liidu liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat ja kahes liikmesriigis kummaski vähemalt 150 töötajat. Eestis vastab nendele kriteeriumitele AS Tallink Grupp. Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mille koosseisu kuuluvad töötajad igast liikmesriigist, kus ettevõte tegutseb. Töönõukogu eesmärgiks on tagada töötajatele info ettevõttes toimuva kohta ja anda neile võimalus oma arvamuse avaldamiseks töötajate huve mõjutavates küsimustes. Käesoleval ajal on selline võimalus tagatud kõigis teistes sektorites, kui seal tegutseb üleühenduseline ettevõte.

Tексты

329 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
01.03.2017 Опубликован в Riigi Teataja
23.02.2017 Провозглашен
15.02.2017 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.02.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2017 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
08.02.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
26.01.2017 Komisjoni istung neljapäev, 26.01.2017 11:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.02.2017 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Protokoll.bdoc

ÕIGK 26.01.17 istungi protokoll.docx

Первое чтение
10.01.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.01.2017 10:00
Постановление: Первое чтение закончено
06.12.2016 Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2016 13:30
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 11.01.2017 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить докладчиком Uno Kaskpeit
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 16.01.2017 16:00

Protokoll.bdoc

ÕIGK 06.12.16 protokoll.pdf

Инициирование
15.11.2016 Принят в производство
14.11.2016 Инициирован

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

  • Образование
    Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
  • Специальность
    Õigusteadus ( - 1989)
  • Учебное заведение
    Tartu Riiklik Ülikool