Запрашиваемая вами страница доступна в полной версии сайта. Перейти на полную версию?

Вперед

Рийгикогу

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 14.12.2015
Ведущая комиссия: Kultuurikomisjon
Представитель ведущей комиссии: Ааду Муст
Ответственный служащий: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu asendab kehtiva sundeksemplari seaduse. Eelnõu kaasajastab Eesti kultuurile oluliste väljaannete loovutamist, kogumist ja säilitamist. Seaduse senine nimetus asendatakse, et anda paremini edasi seaduse mõte ja eesmärk. Eelnõu sätestab trükise algmaterjali ja filmi algmaterjali kogumise ning säilitamise reeglid. Säilitamiseks loovutatavate trükiste arvu vähendatakse kaheksalt neljale, samuti vähendatakse säilituseksemplari saavate raamatukogude arvu. Riigi kohustust trükiseid pikaajaliselt säilitada kümnes raamatukogus vähendatakse neljale raamatukogule. Et tänapäevane väljaannete kirjastamise tehnoloogia on muutunud, siis suurendatakse riiklikku panust digitaalsete väljaannete ja algmaterjali säilitamistegevusse. Muudatus on vajalik, et vältida olulise osa digitaalse kultuuripärandi hävimine. Samuti tagada juba digitaalselt loodud trükiste säilitamine ning kättesaadavaks tegemine. Eelnõu järgi toimub kõigi füüsilisel teabekandjal (v.a. filmi algmaterjal) olevate säilituseksemplaride kogumine läbi ühtse keskuse, milleks on Eesti Rahvusraamatukogu. See muudab väljaannete ja trükise algmaterjali loovutamise lihtsamaks ning arusaadavamaks. Näiteks trükikoda loovutab trükised viie raamatukogu asemel ühele. Keskus edastab füüsilisel teabekandjal väljaanded nende säilitajatele. Sellega väheneb raamatukogudes säilituseksemplari hankimise dubleerimine. Rahvusraamatukogu hakkab koostama lisaks trükitoodangu statistikale ka võrguväljaannete statistikat. Rahvusarhiivile lisandub ülesanne koguda filmi algmaterjali, et tagada filmipärandi säilimine.

Tексты

157 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
07.07.2016 Опубликован в Riigi Teataja
29.06.2016 Провозглашен
16.06.2016 Направлен президенту республики
Третье чтение
15.06.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Постановление: Vastuvõetud
13.06.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst

Prot 84

Prot_nr_84_-_13.06.2016.bdoc

Второе чтение
08.06.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
06.06.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:10
Постановление: Kiita heaks eelnõu 157 SE teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Постановление: Направить на третье чтение, если второе завершено 15.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Prot 81 - 06.06.2016

Prot_81_-_06.06.2016.bdoc

30.05.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.06.2016 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение

Prot_nr_79_-_30.05.2016.bdoc

Prot 79 - 30.05.2016

Первое чтение
09.05.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot 73 - 09.05.2016

Prot_73_-_09.06.2016.bdoc

19.04.2016 Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Prot 69 - 19.04.2016

Prot_nr_69_-_19.04.2016.bdoc

10.02.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.02.2016 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
18.01.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 10.02.2016 14:00
Постановление: Назначить докладчиком Aadu Must
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 25.02.2016 17:15

Protokoll_nr_47_-_18.01.2018.bdoc

Prot 47 - 18.01.2016

Инициирование
15.12.2015 Принят в производство
14.12.2015 Инициирован

Предложения о поправках

Мнения

Обратная связь