Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор: Vabariigi Valitsus
Инициирован: 17.01.2022
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Урве Тийдус
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, mis näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Kavandatud muudatused suurendavad nii töötajate kui ka ametnike kaitset töö- või teenistussuhtes ning aitavad tagada, et neid teavitatakse olulistest töö- ja teenistustingimustest töö- või teenistussuhte võimalikult varajases faasis. Töölepingu seaduses täiendatakse nende andmete hulka, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama. Tööandjal tekib kohustus teavitada töötajat tööandja pakutavast koolitusest, hüvitatavast puhkusest, katseaja kestusest, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast, töölepingu ülesütlemise vormist ja põhjendamiskohustusest, samuti maksusid ja makseid saavatest asutustest ning nende maksmisega kaasnevast kaitsest. Andmete muutmise korral tuleb teave muudatuse kohta esitada hiljemalt muudatuse jõustumise päeval. Samuti nähakse ette, et töö tegemise takistuse korral pikeneb katseaeg võrdeliselt eemal viibitud ajaga, näiteks ajutise töövõimetuse korral. Töötajale antakse õigus taotleda sobivaid töötingimusi, näiteks taotleda osalise tööaja asemel täistööajaga töötamist ja saada tööandjalt taotlusele vastus. Lisaks nähakse ette kaitse ebasoodsa kohtlemise eest juhuks, kui töötaja toetub oma õigustele või juhib tähelepanu nende rikkumisele. See tähendab, et töötajale ei tohi õiguste eest seismise tõttu järgneda negatiivseid tagajärgi, näiteks kui töötaja pöörab tähelepanu, et tööandja ei taga töö- ja puhkeajanõudeid, ei tohi tööandja rakendada töötaja suhtes ebasoodsaid tagajärgi. Eelnõuga muudetakse ka avaliku teenistuse seadust ja täiendatakse samuti andmete hulka, mida tuleb ametiasutuse töökorralduslikes aktides ja palgajuhendis ametnikule esitada. Ka nähakse Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses ette teabe hulk, millest tööandja peab Eestisse lähetatud töötajat pikema kui ühe kuulise lähetuse korral kirjalikult teavitama, näiteks teave tasu suuruse ja vääringu, riigist tagasipöördumise kohta. Töötervishoiu ja tööohutuse seadust täiendatakse töötaja kohustusega tagada, et töötamine või teenuse osutamine teise tööd andva isiku juures ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist. Täiendus on oluline, et juhtida töötaja tervisekaitse eesmärgil tähelepanu töö- ja puhkeaja nõuete täitmise olulisusele.

Tексты

521 SE Ход производства по проекту

Вступление в силу
30.04.2022 Опубликован в Riigi Teataja
27.04.2022 Провозглашен
21.04.2022 Направлен президенту республики
Третье чтение
20.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.04.2022 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Второе чтение
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.04.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 20.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri (Puustusmaa)

Первое чтение
21.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.15
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии

Protokoll

Protokoll.asice

23.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
07.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.02.2022 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 23.02.2022 14:00
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 10.03.2022 16:00
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии õiguskomisjoni liige Urve Tiidus
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение

Protokoll.asice

Protokoll

Инициирование
18.01.2022 Принят в производство
17.01.2022 Инициирован

Мнения

 • 31.01.2022

  Kaubandus-Tööstuskoja arvamus töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

 • 31.01.2022

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

 • 18.01.2022

  Kaasamiskiri töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool